Ministr financí předložil návrh reformy daňového systému

03.04.2008

Ministr financí Miroslav Kalousek předložil k veřejné diskusi návrh kompletní reformy tuzemského daňového systému, jehož cílem je snížení administrativní zátěže pro poplatníky a státní správu, zpřehlednění a zjednodušení zákonů i správy daní. Vést k tomu má například sloučení výběru daní, cel a odvodů pojistného do jednoho výběrního místa. Vedle varianty, kdy by se z příjmu fyzických osob odváděla daň a sociální pojistné zvlášť, existuje i druhá, kdy by všechny odvody byly spojeny. Zjednodušení systému výběru daní a zdravotního a sociálního pojištění patří mezi dlouhodobé požadavky Hospodářské komory ČR, a to jak u osob samostatně výdělečně činný, tak u zaměstnanců. Návrh ministra financí toto zjednodušení přináší, kromě jednoho výběrného místa ale s sebou nese i jednu daň zahrnující sociální a případně i zdravotní pojištění, což nepovažuje HK ČR za nejvhodnější řešení. „Sociální a zdravotní pojištění má dnes zavedeny stropy, daň je pochopitelně nemá. Pokud by se od určitého příjmu díky těmto stropům snižovala celá daň, pak bychom rázem měli daň degresivní, což nepovažuji za vhodné,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek, který uvítal zrušení progresivity daně, tedy zvyšování sazby daně s rostoucím příjmem, zavedené od nového roku.

 

Ministr financí Miroslav Kalousek předložil k veřejné diskusi návrh kompletní reformy tuzemského daňového systému, jehož cílem je snížení administrativní zátěže pro poplatníky a státní správu, zpřehlednění a zjednodušení zákonů i správy daní. Vést k tomu má například sloučení výběru daní, cel a odvodů pojistného do jednoho výběrního místa. Vedle varianty, kdy by se z příjmu fyzických osob odváděla daň a sociální pojistné zvlášť, existuje i druhá, kdy by všechny odvody byly spojeny. Zjednodušení systému výběru daní a zdravotního a sociálního pojištění patří mezi dlouhodobé požadavky Hospodářské komory ČR, a to jak u osob samostatně výdělečně činný, tak u zaměstnanců. Návrh ministra financí toto zjednodušení přináší, kromě jednoho výběrného místa ale s sebou nese i jednu daň zahrnující sociální a případně i zdravotní pojištění, což nepovažuje HK ČR za nejvhodnější řešení. „Sociální a zdravotní pojištění má dnes zavedeny stropy, daň je pochopitelně nemá. Pokud by se od určitého příjmu díky těmto stropům snižovala celá daň, pak bychom rázem měli daň degresivní, což nepovažuji za vhodné,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek, který uvítal zrušení progresivity daně, tedy zvyšování sazby daně s rostoucím příjmem, zavedené od nového roku. Reforma tuzemského systému daní navržená ministerstvem financí, je nejkomplexnější od roku 1993. Se změnou se počítá od roku 2010. Předpokládá reformu legislativy, procesu výběru a správy daní a také reformu příslušných institucí. Navrhuje například v prvním kroku sjednotit daňovou a celní správu a ve druhém pak mít i jedno společné místo pro výběr daně i sociálního pojištění. „Konečný model pak bude vypadat tak, že na všechny odvody budou na jednom místě, jednom formuláři a jednou platbou,“ uvedl ministr financí.HK ČR by tedy dala přednost jednomu výběrnímu místu, aby se zaměstnavatelé vyhnuli odvodům na tři různé instituce: na finanční úřad, na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení a trojnásobnému každoměsíčnímu vykazování hrubé mzdy u každého zaměstnance. Totéž by podle komory bylo vhodné zavést také u osob samostatně výdělečně činných, které by daň i zdravotní a sociální pojištění měli odvádět na jedno místo, ale jako tři věcně od sebe oddělené položky. Měnit daňové sazby by bylo jednodušší Ministerstvem financí navrhovaný nový systém daní by měl platit od roku 2010. O konkrétních daňových sazbách nemá podle Kalouska v tuto chvíli smysl mluvit, protože jde o změnu systému a sazby jsou technickým parametrem výběru daní. Navržené reformy předpokládají mimo jiné vznik nového zákona o daních z příjmů a nového daňového řádu.Věcný záměr nového zákona o daních z příjmů má přinést zjednodušení a stabilizaci legislativy. Neustálé změny ve výpočtu základu daně a existence více režimů paralelně představují podle ministerstva neúměrnou zátěž poplatníků. Ti musejí investovat do úpravy příslušného softwaru, stanovení základu daně, školení, daňových poradců a podobně. Ještě komplikovanější pak je pro daňovou správu, která musí kontrolovat několik období najednou s rozdílným režimem, na různých formulářích, přeškolovat se atd. Každá změna režimu představuje prostor pro daňovou arbitráž.„Žádný zákon se neobejde bez technických novel. Ty upřesňují legislativu, ale nemění podmínky z roku na rok. Pokud budou pouze technické novely daňové legislativy, bude to mít minimální dopad na 99 procent poplatníků,“ konstatoval Kalousek. Pak by bylo také mnohem jednodušší měnit sazbu daně z příjmu. Ta by se podle ministra financí měnila podle potřeb rozpočtů. Nedanit kapitál firem K hlavním principům nového zákona o dani z příjmů patří zdanění ekonomické aktivity, nikoli kapitálu právnických osob. To znamená, že právnické osoby by neplatily daň z vyplácených ani přijatých dividend a z kapitálových zisků. Cílem je podpořit „usazování se“ holdingů v České republice. „Nemyslím, že po schválení tohoto zákona by se nejbohatší holdingy začaly hrnout do České republiky, chceme zabránit tomu, aby od nás utekly,“ vysvětlil Kalousek. Zamezit se má také ekonomickému dvojímu zdanění a dodatečnému zdaňování příjmy zdaněných v zahraničí.Fyzické osoby by dále platili daň z dividend, změnilo by se však danění zisků z prodeje cenných papírů, obchodních podílů a realit. Kalouskův resort navrhuje zrušit časový test, tedy období, po jehož uplynutí je možné prodat cenné papíry a zisk nedanit, a nahradit je nezdanitelným limitem (cca 100 tisíc korun). „Pokud fyzická osoba vydělá prodejem akcií miliony, tak je to její příjem a z toho zaplatí daň,“ podotkl Kalousek.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/