Ministerstvo zvýšilo odhad ekonomického růstu

24.07.2007

Tuzemská ekonomika poroste letos podle zvýšeného odhadu ministerstva financí o 5,8 % (oproti předchozímu odhadu 5,3 %). Nová makroekonomická predikce zahrnuje dopady navrhovaných opatření ke stabilizaci veřejných financí. Letošní růst českého hospodářství kolem 6 % odhaduje i prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Rychlejší tempo růstu je v současné situaci podle něho nereálné. „Narazili jsme na nedostatek kvalifikované pracovní síly, což je v tuto chvíli jeden z faktorů výrazně limitujících možnosti dalšího rozvoje. Záleží také na prosazení reformy veřejných financí, zda se podaří aplikovat přírůstová opatření do naší legislativy. Ta by pomohla udržet současné tempo růstu,“ uvedl prezident hospodářské komory.

Tuzemská ekonomika poroste letos podle zvýšeného odhadu ministerstva financí o 5,8 % (oproti předchozímu odhadu 5,3 %). Nová makroekonomická predikce zahrnuje dopady navrhovaných opatření ke stabilizaci veřejných financí. Letošní růst českého hospodářství kolem 6 % odhaduje i prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Rychlejší tempo růstu je v současné situaci podle něho nereálné.„Narazili jsme na nedostatek kvalifikované pracovní síly, což je v tuto chvíli jeden z faktorů výrazně limitujících možnosti dalšího rozvoje. Záleží také na prosazení reformy veřejných financí, zda se podaří aplikovat přírůstová opatření do naší legislativy. Ta by pomohla udržet současné tempo růstu,“ uvedl prezident hospodářské komory. Silně proexportně orientovaná česká ekonomika, stejně jako její struktura s převládající průmyslovou produkcí, je podle něho závislá na vývoji dalších evropských trhů. „Optimistická očekávání hospodářsky klíčových zemí Evropy dávají předpoklad pro další růst,“ řekl Drábek.O něco pesimističtější než české ministerstvo financí i hospodářská komora je v odhadu růstu tuzemské ekonomiky OECD. Pro letošní i příští rok předpokládá mírně nižší tempo, letos 5,5 % a v příštím roce 5 %. V predikci na příští rok se shoduje s novým odhadem českého ministerstva financí.Hospodářský růst nyní táhne podle ministerstva financí hlavně spotřeba domácností. Od počátku příštího roku se však postupně začne projevovat reforma veřejných rozpočtů poklesem reálné spotřeby vlády a přesunem od spotřeby domácností k investicím. „Růst investic bude stimulován také přísunem prostředků z fondů EU,“ uvádí ministerstvo.Růst cen sice zůstane mírný, ale ministerstvo zvýšilo odhad inflace na letošní rok z 2,1 % na 2,3 %. V příštím roce ovlivní inflaci reforma veřejných financí a postrčí ji podle odhadu ministerstva na 3,4 %. Snížená sazba daně z přidané hodnoty se z pěti procent zvedne na devět, což se podle ministerstva dotkne přibližně 28 procent objemu položek spotřebního koše.Nezaměstnanost by se letos měla snížit na 5,8 % a v příštím roce na 5,5 %. V dubnu letošního roku odhadovalo ministerstvo financí letošní nezaměstnanost na 6,4 % a v příštím roce na 6 %.Podíl deficitu běžného účtu platební bilance na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy hospodářství, by měl letos dosáhnout 2,1 %. V příštím roce by se měl snížit až na 1,5 %.Deficit veřejných financí vzroste meziročně na 138,1 miliardy korun. Letos dosáhne jeho podíl na HDP 3,9 %. „Hodnota maastrichtského konvergenčního kritéria vládního deficitu se tak bude nacházet nad referenční hranicí tří procent HDP a z kolísavého vývoje posledních let je zřejmé, že fiskální konsolidace neprobíhá systematicky,“ uvádí ministerstvo financí.

/jak-na-