Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL

10.08.2016

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL. Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky. Zdroj a podrobnější informace k výzvě. Výzva je zaměřena na podporu zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Program si klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst s potenciální možností zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a s tím spojené trvale zvyšující se konkurenceschopnosti.Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů / zařízení apod., pro MSP jsou podporovány též vybrané provozní náklady centra. 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 1. 9. 2016 (8:00)
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 15. 9. 2016 (8:00)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2016 (16:00)