Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo zjednodušení administrativy pro živnostníky

28.05.2007

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo paragrafované znění novely zákona o živnostenském podnikání. Živnostenský zákon tak dozná výrazných změn. Plných 124 stran doposud platné právní úpravy výrazně zeštíhlí. Vypuštění 31 stran a odstranění 21 paragrafů povede k snížení administrativní zátěže podnikatelů, zjednoduší a urychlí proces vzniku živnostenských oprávnění a usnadní vstup do podnikání zejména mladým a začínajícím podnikatelům.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo paragrafované znění novely zákona o živnostenském podnikání. Živnostenský zákon tak dozná výrazných změn. Plných 124 stran doposud platné právní úpravy výrazně zeštíhlí. Vypuštění 31 stran a odstranění 21 paragrafů povede k snížení administrativní zátěže podnikatelů, zjednoduší a urychlí proces vzniku živnostenských oprávnění a usnadní vstup do podnikání zejména mladým a začínajícím podnikatelům.

„Pro živnostníky jsme připravili výrazné zjednodušení administrativy. Opouštíme například princip, kdy jedna živnost rovná se jeden živnostenský list. Namísto živnostenského listu nebo koncesní listiny bude vydáván jediný průkaz pro všechny živnosti podnikatele v podobě výpisu ze živnostenského rejstříku. Jeden dokument tak podnikatelům nahradí v řadě případů až desítky živnostenských listů, což znamená významnou administrativní i finanční úsporu. Rovněž očekáváme, že zrušení povinné praxe u začínajících podnikatelů, kteří mají ve svém oboru ukončené vzdělání, povede ke zvýšení prestiže učňovského školství, protože odborná učiliště budou více motivována k přípravě svých žáků do praxe,“ uvedl ministr Říman.

Nejdůležitější změny oproti současné právní úpravě:

 • Zrušení živnostenských listů a koncesních listin. Průkazy živnostenského oprávnění nahradí jediný dokument – výpis z živnostenského rejstříku. Podnikatel tak bude moci prokazovat právo k provozování více živností jediným dokladem. V souvislosti s tím se sníží poplatky související se vstupem do podnikání a s ohlašovanými změnami.
 • Zrušení místní příslušnosti živnostenských úřadů v případě úkonů směřujících od podnikatele k živnostenskému úřadu. V souladu s možnostmi, které poskytuje informační systém živnostenského rejstříku, budou podnikatelé moci ohlašovat živnosti, podávat žádosti o koncesi a plnit své ohlašovací a oznamovací povinností na kterémkoli obecním živnostenském úřadě na celém území České republiky.
 • Zavedení jedné volné živnosti. Nově se zavádí jediná volná živnost s tím, že podnikatel pouze oznámí obor činnosti, který bude v rámci této živnosti vykonávat. K podnikání v rámci volné živnosti tedy již nebude potřebovat několik živnostenských oprávnění a nebude muset platit poplatek za každý obor své činnosti.
 • Redukce oznamovací činnosti vůči živnostenským úřadům. Oznamovací povinnost podnikatele vůči živnostenským úřadům se bude týkat jen změn takových údajů, které nejsou živnostenské úřady schopny získat jiným způsobem (např. z obchodního rejstříku).
 • Celková restrukturalizace živností. Nový systém živností bude přehlednější. Kromě jedné volné živnosti budou sloučeny živnosti řemeslné, vázané a koncesované. Sníží se také počet činností, které podléhají regulaci v podobě řemeslných, vázaných nebo koncesovaných živností.
 • Sníží se celkový počet živností. Před novelou 261 – po novele 95
  regulované živnosti: před novelou 136 po novele 94
  z toho
  řemeslné živnosti: před novelou 51 po novele 41
  vázané živnosti: před novelou 56 po novele 32
  koncesované živnosti: před novelou 29 po novele 21
 • Zrušení povinné praxe. Pokud má začínající podnikatel v daném oboru ukončené vzdělání, nebude muset prokazovat odbornou praxi. To mimo jiné povede také ke zvýšení prestiže učňovského školství, protože odborná učiliště budou více motivována k přípravě svých žáků do praxe.

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
Převzato z portálu BusinessInfo –
www.businessinfo.cz

/jak-na-