Miliardy na nové kotle zase o něco blíž

04.11.2015

Státní fond životního prostředí ČR ukončil příjem žádostí krajů o podporu z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím takzvané „kotlíkové výzvy“.
O dotaci se hlásí 13 krajů, které budou následně prostředky rozdělovat mezi své obyvatele. Celkem si kraje v první výzvě řekly téměř o tři miliardy korun, nejvíce Středočeský kraj skoro o 518 milionů korun. Fond žádosti vyhodnotí do měsíce.
Alokace první výzvy tzv. kotlíkových dotací byla stanovena na tři miliardy korun. Kraje mohly podávat své žádosti o podporu od 14. srpna až 30. září, kdy se sešly žádosti v celkové výši 2 975 700 000 korun. Praha o dotaci požádá dodatečně v nejbližších dnech, aby mohla spolu s ostatními kraji co nejdříve vyhlásit výzvu pro občany, samozřejmě za předpokladu, že její žádost bude schválena.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem