Miliarda na podporu rybářství

05.05.2008

Podniky produkčního rybářství i rybářské svazy mohou v červnu požádat o dotace na zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj rybářského hospodářství. Ministr zemědělství Petr Gandalovič odsouhlasil pravidla čerpání prostředků prvních dvou opatření OP Rybářství, která jsou zaměřena na podporu investic do rybníků a dalších zařízení souvisejících s produkcí ryb a investic na zpracování sladkovodních ryb.

 

Podniky produkčního rybářství i rybářské svazy mohou v červnu požádat o dotace na zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj rybářského hospodářství. Ministr zemědělství Petr Gandalovič odsouhlasil pravidla čerpání prostředků prvních dvou opatření OP Rybářství, která jsou zaměřena na podporu investic do rybníků a dalších zařízení souvisejících s produkcí ryb a investic na zpracování sladkovodních ryb.„Po schválení Operačnímu programu Rybářství Evropskou komisí na konci loňského roku nyní otevíráme prostor pro uplatnění nápadů na modernizaci rybářského sektoru. Po těchto prostředcích rybářské podniky dlouhodobě volaly a já věřím, že je účelně využijí pro svůj rozvoj. Celkově je na podporu sektoru rybářství připravena v dalších šesti letech bezmála jedna miliarda korun,“řekl Gandalovič.Hlavním zdrojem financování OP Rybářství je příspěvek Evropského rybářského fondu, dále zdroje ministerstva a žadatelé z podnikatelské sféry musí do projektů vložit minimálně čtyřicet procent vlastních prostředků.Ministerstvo také vybere partnera pro zpracování komunikační kampaně směřující ke zvýšení domácí spotřeby sladkovodních ryb.Projektové žádosti budou od 10. do 30. června přijímat regionální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu. OP Rybářství se tak připojuje k systému přijímání žádostí do Programu rozvoje venkova, který ve stejném termínu otevírá již třetí výzvu pro žadatele.Ministerstvo očekává největší zájem o výstavbu či rekonstrukci rybníků, odbahnění rybníků a nákup zařízení a technologií souvisejících s rybářským hospodařením. V oblasti zpracování rybího masa se budou modernizovat a rozšiřovat stávající provozy.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/