MF: Součástí liberačního balíčku je prominutí daně z příjmů fyzických a právnických osob

23.03.2020 Tiskové oddělení

Vláda přijala tzv. liberační balíček, jímž podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020.

Institut zpětného působení daňové ztráty

Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku.

Prominutí daně z příjmů fyzických a právnických osob

Ministerstvo financí také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit.

Další opatření na webu Ministerstva financí

Důležité informace pro podnikatele k zaváděným opatřením kvůli koronaviru COVID-19 na webu Hospodářské komory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/