Mezinárodní ekonomické fórum Východní partnerství

16/04/2019

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková zahájila mezinárodní ekonomické fórum při příležitosti výročí 10 let Východního partnerství, které připravilo MPO ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Česká republika a členské státy Východního partnerství jsou tradičními partnery se shodnými názory na celou řadu mezinárodních, politických a ekonomických otázek.

„Stávající politické vztahy mezi našimi zeměmi jsou na velmi dobré úrovni, což je důležitý předpoklad pro rozvoj vzájemně výhodné hospodářské spolupráce. Základním kamenem našeho partnerství by měla být propojenost na vyšší úrovni, soustavné posilování hospodářských vazeb a prohlubování politické důvěry. Neméně důležité je pak posílení kulturní výměny například ve vzájemném učení se a ve společném rozvoji a pomoc při vzájemném porozumění,“ uvedla ministryně Nováková.

Základním kamenem našeho partnerství by pak podle ní měla být propojenost na vyšší úrovni, soustavné posilování hospodářských vazeb a prohlubování politické důvěry. Neméně důležité je pak posílení kulturní výměny například ve vzájemném učení se a ve společném rozvoji a pomoc při vzájemném porozumění. Klíčovou prioritou by měla být ekonomická konvergence s EU, posílení vlády práva a podnikatelského prostředí stejně jako zlepšení legislativy v celém regionu. „Země Východního partnerství dosáhly za poslední roky značného pokroku právě v této otázce. V tomto úsilí je třeba pokračovat,“ sdělila ministryně.

Jedním ze způsobů je uzavírání mezinárodních smluv ochraňujících investice, odstraňujících cla a další obchodní bariéry, umožňujících harmonizaci podnikatelského prostředí. A právě na těchto aktivitách se MPO ČR velmi aktivně podílí. „Není náhodou, že náš rezort je iniciátorem a správcem dohod o hospodářské spolupráci, na jejichž základě fungují společné orgány, které umožňují setkávání představitelů vlád a byznysu. Je unikátním rysem Východního partnerství, že se všemi jeho členy máme aktivní Komise na mezivládní úrovni,“ dodala Nováková.

„České firmy mají velký zájem o tato teritoria. Dokládá to i zájem o dnešní konferenci, které se účastní cca 200 českých firem,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, který zároveň zdůraznil, že země Východního partnerství představují pro české exportéry trh s přibližně 70 miliony lidí na jedné straně, na straně druhé pro většinu těchto zemí tvoří nejvýznamnější trh právě EU.

„Vítáme proto také dohodu Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu – de facto zónu volného obchodu mezi EU a zatím třemi státy Východního partnerství, které tuto asociační dohodu ratifikovaly, což je Gruzie, Moldavsko, Ukrajina,“ dodal Dlouhý. Tato dohoda umožní sblížit jejich trhy s trhem EU a hlubší hospodářskou spolupráci a integraci s EU cestou postupného odstraňování cel a kvót a harmonizace legislativního prostředí. Asociovaným státům umožňuje volný pohyb zboží, osob v rámci krátkodobých bezvízových návštěv, služeb a kapitálu na jednotném evropském trhu.

Východní partnerství má za cíl podpořit ekonomickou a politickou integraci mezi Evropskou unií a vybranými zeměmi. Patří mezi ně Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina. Iniciativa vychází ze stávajících bilaterálních vztahů EU s partnerskými zeměmi.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/