Mezi evropskými podnikateli panuje největší optimismus za posledních sedm let

07.12.2007

Evropští podnikatelé vidí příští rok optimisticky a jejich očekávání hospodářských výsledků jsou velmi vysoká, dokonce nejvyšší za posledních sedm let. Vyplývá to z Evropského ekonomického průzkumu, který každoročně na podzim pořádá Sdružení Evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres. V tuzemsku jej provádí Hospodářská komora ČR. Optimismus je patrný u všech sledovaných indikátorů. Nejoptimističtěji vidí podnikatelé v příštím roce celkový obrat, opatrnější jsou jen při předvídání dalšího vývoje v oblasti zahraničního obchodu. Důvodem je nejspíš slabý dolar, rostoucí ceny energií a některé další vlivy. Průzkum zjišťuje a porovnává očekávání evropských firem jejich hospodářských výsledků v aktuálním roce a v roce následujícím. Do Evropského ekonomického průzkumu 2008 se letos zapojilo 86 tisíc podnikatelů z 27 evropských zemí. Byly to země Evropské unie s výjimkou Litvy a Irska a Chorvatsko s Tureckem.

Evropští podnikatelé vidí příští rok optimisticky a jejich očekávání hospodářských výsledků jsou velmi vysoká, dokonce nejvyšší za posledních sedm let. Vyplývá to z Evropského ekonomického průzkumu, který každoročně na podzim pořádá Sdružení Evropských obchodních a průmyslových komor Eurochambres. V tuzemsku jej provádí Hospodářská komora ČR. Optimismus je patrný u všech sledovaných indikátorů. Nejoptimističtěji vidí podnikatelé v příštím roce celkový obrat, opatrnější jsou jen při předvídání dalšího vývoje v oblasti zahraničního obchodu. Důvodem je nejspíš slabý dolar, rostoucí ceny energií a některé další vlivy. Průzkum zjišťuje a porovnává očekávání evropských firem jejich hospodářských výsledků v aktuálním roce a v roce následujícím. Do Evropského ekonomického průzkumu 2008 se letos zapojilo 86 tisíc podnikatelů z 27 evropských zemí. Byly to země Evropské unie s výjimkou Litvy a Irska a Chorvatsko s Tureckem.

Podnikatelská jistota
Hlavním ukazatelem průzkumu je tzv. podnikatelská jistota. Ta je nejvyšší v Dánsko, kde dosahuje čisté bilance (po odečtení procenta záporných odpovědí od procenta kladných) 73 bodů. Protipól tvoří estonští podnikatelé, mezi nimiž je nejvíce pesimistů, což se odrazilo ve výsledné bilanci mínus dvaceti bodů. V Estonsku zaznamenali i nejmarkantnější zhoršení podnikatelské nálady (-44 bodů). Španělé, Řekové a Maďaři tvoří spolu s Estonci skupinu se záporným výsledkem, v ostatních zemích převažují optimisté.

Největší meziroční nárůst podnikatelské jistoty (o 23 bodů) dosáhli podnikatelé z České republiky. Více než polovina (55 procent) jich vidí celkový vývoj své firmy v příštím roce příznivě. Pesimisty bylo jen devět procent respondentů. Loňská očekávání tuzemských podnikatelů se ukázala příliš skeptická – optimismus projevilo čtyřicet procent firem, pesimismus osmnáct procent. Optimisté jsou mezi českými podnikateli hlavně ve výrobě, ale i ve službách.

Kromě změn v daňových zákonech se dějí i některé další kroky, které podnikatelská veřejnost vnímá jako posun k lepšímu. Ať už jde o zjednodušení některých procesů, změny v živnostenském zákoně, postupné odbourávání administrativy a podobně. 

Celkový obrat
Pokud jde o obrat, jsou firemní očekávání letos jednoznačnější než vloni. Pokračuje pozitivní trend, který staví na důvěře v pozitivní vývoj ve francouzských a německých firmách. Nejvíc optimistů je však ve firmách nových členských zemí Evropské unie, Skandinávii a Portugalsku.

České firmy jsou v očekávání výsledků celkového obratu pro letošní i příští rok letos výrazně optimističtější než vloni. Tehdy byla čistá bilance (optimisté mínus pesimisté) 27 bodů, letos je to 48 bodů. Šedesát procent tuzemských podnikatelů předpokládá, že jejich letošní obrat bude vyšší než loňský. Ve výrobním sektoru je to dokonce 73 procent respondentů, v sektoru služeb 55 procent. Očekávání pro příští rok jsou téměř totožná.

Prodej na domácích trzích
Loňská očekávání firem co do růstu prodejů na domácích trzích se naplnila. Respondenti jsou proto optimističtí i letos. Rozdíly u jednotlivých států jsou spíše marginální. Obecně lze říci, že převažují optimisté v zemích eurozóny.

Markantní posun v optimistickém očekávání zaznamenal průzkum v Lotyšsku (+15 bodů) a na Kypru (+17 bodů). Nejvíce však vzrostl počet optimistů opět v České republice (+26 bodů).

Z meziročního srovnání je zřejmě, že vloni byla očekávání firem zbytečně pesimistická. Tehdy třicet procent českých respondentů předpokládalo, že jejich prodej na domácím trhu bude v tomto roce růst. Letos už odhaduje růst prodejů polovina oslovených.

Bilance optimisté mínus pesimisté byla vloni na osmi bodech, letos je na 36. Pro rok 2008 očekává růst prodejů na domácích trzích 46 procent podnikatelů, jedenáct procent počítá s poklesem. Bilance tak činí 35 bodů.

Očekávání firem jsou pravděpodobně realistická. Mírný pokles na domácích trzích mohou způsobit reformní kroky, které zvýší ceny spotřebního zboží.

Export
Evropské firmy jsou ohledně vývozu mírně pesimističtější než vloni. Největší skeptici jsou britští podnikatelé. Důvodem bude pravděpodobně současný vývoj na britském finančním trhu. Optimismus německých firem naopak pramení zřejmě z jejich současné zkušenosti, že dokáží ztráty potenciálu amerického trhu vyrovnávat vývozem do nově vznikajících ekonomik.

Třetina českých firem očekává růst exportu. Vloni bylo optimistů 23 procent, letos 32 procent. Přibyli hlavně v sektoru služeb, kde ještě vloni převažovali pesimisté, letos je více optimistů. Bilance optimisté mínus pesimisté v odhadu výsledků vývozu za letošní rok činí dvacet bodů. V příštím roce předpokládá další růst exportu ještě více firem – bilance činí 24 bodů. S růstem vývozu počítá více než polovina výrobců a čtvrtina poskytovatelů služeb.

Výrobce pravděpodobně povzbuzuje příznivý vývoj na evropském i světových trzích. V exportu stále převládá podíl podniků vlastněných zahraničními investory a bude nejspíš převládat i nadále. Hlavní vývozní artikl – produkce automobilového průmyslu – s největší pravděpodobností nadále poroste. Zvyšující se konkurenceschopnost českých exportérů tak do jisté míry potírá pesimistické předpoklady o dopadu sílící koruny na český vývoz.

Zaměstnanost
Uspokojivá výkonnost evropského hospodářství se pozitivně odráží i v zaměstnanosti. Firmy hodlají přijímat další pracovníky i v příštím roce. Tato tendence je patrná hlavně v nových unijních zemích a ve Skandinávii. Nejčastěji chtějí nabírat nové zaměstnance německé firmy. Jejich očekávání jsou nejvýraznější za posledních deset let.

V České republice chce příští rok přijímat nové zaměstnance čtyřicet procent výrobců a 32 procent poskytovatelů služeb. Celkově chce nabírat 34 procent respondentů, propouštět má v úmyslu jen deset procent. Bilance pro příští rok je tedy 24 bodů. Ještě vloni byl přitom poměr mezi těmito skupinami značně vyrovnaný. Firem, které hodlaly letos nabírat nové pracovníky, bylo jen o tři procentní body více než těch, které předvídaly pokles zaměstnanců.

Firmy očekávají díky technické novele zákoníku práce a některým dalším legislativním úpravám narovnání některých pokřivení na trhu práce. Ten se ale potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, což je problém velkých i malých firem. Drobní podnikatelem se s nedostatkem pracovních sil budou potýkat hůře. Situaci by mohla zlepšit změna v mobilitě pracovních sil, a to jak místní, tak profesní.

Investice
Investovat by se mělo v příštím roce více než letos. Nejvýraznější investice předpokládají opět firmy v České republice. Vloni odhadovalo růst vlastních investic pro tento rok čtyřicet procent respondentů. Stejný podíl firem chce investovat i v roce příštím, a to jak mezi výrobci (49 procent), tak mezi poskytovateli služeb (37 procent).

V porovnání s výsledky loňského průzkumu je tu výrazný posun. Balance poměru kladných a záporných odpovědí vloni dosahovala pěti bodů, letos 26 bodů.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/