Metodický pokyn k podkladům k plné žádosti z OP PIK

04.11.2015

Byl aktualizován metodický pokyn k podkladům k plné žádosti z OP PIK o dotaci pro kontrolu obvyklých cen stavebních prací a technologií.
U požadavku na dodání projektové dokumentace bylo doplněno, že bude dostatečné dodání pouze částí A-D, s tím, že část E (dokladová část) je nepovinná. V případě dodávek technologií byl již z pokynu odstraněn požadavek na doložení 2-3 nabídek, a nyní je pouze uvedeno, že pokud žadatel disponuje cenovými nabídkami na dodávky veškeré nakupované technologie, doloží je do žádosti. Czechinvest doporučuje doložení alespoň jedné nabídky v případě dodávek technologií.

Publikace