Město Přerov se dne 23. května 2007 stalo místem konání Valné hromady s působností shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje

26.11.2007

Významným hostem valné hromady byl hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík. Shromáždění delegátů proběhlo v konferenčních prostorách hotelu Na Jižní a zúčastnili se jej 44 delegáti za jednotlivé členské okresní hospodářské komory. Na programu valné hromady byla kromě dalších bodů volba orgánů KHK OK a změna sídla KHK OK.

Významným hostem valné hromady byl hejtman Olomouckého kraje RNDr. Ivan Kosatík.

Shromáždění delegátů proběhlo v konferenčních prostorách hotelu Na Jižní a zúčastnili se jej 44 delegáti za jednotlivé členské okresní hospodářské komory. Na programu valné hromady byla kromě dalších bodů volba orgánů KHK OK a změna sídla KHK OK.
Předseda představenstva zhodnotil činnost komory v uplynulém období, poděkoval členům představenstva a dozorčí rady za jejich činnost a předložil plán činnosti a rozpočet na další rok. Shromáždění delegátů schválilo předložené dokumenty včetně návrhu na změnu sídla KHK OK na adresu Olomouc, Jeremenkova 40b, PSČ 772 00.

Nově zvolené představenstvo KHK OK bude v období následujících tří let pracovat ve složení:

Předseda představenstva
Ing. Bořivoj Minář

Místopředsedové představenstva
Ing. Petr Hrbek, Bc. Vlastimil Ježek
Ing. Miloslav Kácel
Bc. Ing. Tomáš Sýkora 

Členové představenstva
Ing. Emílie Hnízdilová
Ing. Miloslav Kamas
Milan Sivera 

Předseda dozorčí rady
Ing. František Schröpfer 

Členové dozorčí rady
Antonín Holubec
Vladimír Jašek
Josef Morong
Ing. Martin Plachý

Ing. Eva Stachová
ředitelka
Krajské hospodářská komory
Olomouckého kraje
stachova@khkok.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/