Městem pro byznys 2011 je Nová Paka

29.11.2011

Hospodářská komora České republiky je odborným garantem tohoto projektu.

Srovnávací výzkum Město pro byznys, který již čtvrtým rokem vyhodnocuje podnikatelské prostředí v 205 obcích České republiky a 22 městských částech Hlavního města Prahy, vyhlásil celorepublikový žebříček mezi městy s nejlepšími podmínkami pro podnikatele. Na prvním místě se umístila Nová Paka, druhý skončil Humpolec a třetí příčku obsadilo Nové Město nad Metují.

Zástupcům vítězných měst na místě osobně pogratuloval viceprezident Hospodářské komory ČR Pavel Bartoš, který vyzdvihnul důležitost a oboustrannou prospěšnost dlouhodobé spolupráce samospráv s podnikateli.

Nová Paka se posunula do čela celostátního žebříčku z loňského druhého místa zejména díky velmi vysokému hodnocení v oblasti kvality lokality. V ní se zohledňuje mimo jiné stabilita krajiny, počet registrovaných pacientů na jednoho lékaře a kriminalita. Dobrých výsledků dosáhlo město také v oblastech pracovního trhu a podnikatelského prostředí. Ty hodnotí například konkurenci na pracovním trhu nebo věk nezaměstnaných, respektive počet firem nebo podíl středních a velkých firem v hodnoceném městě.

„Ve městě máme vysoký podíl podnikatelů, který je dán zejména tím, že lidé mají odvahu podnikat a zastupitelé jim nekladou zbytečné překážky. Město je velmi progresivní i díky průmyslové zóně, která zaručuje ekonomický růst obce,“ řekl při přebírání ceny novopacký starosta Rudolf Cogan.

Druhý Humpolec, který loni skončil na 24. místě, byl letos úspěšný díky velmi dobrým dílčím výsledkům v průzkumu mezi podnikateli a v oblasti podmínek pracovního trhu. V ní se hodnotí mimo jiné konkurence na pracovním trhu či věk nezaměstnaných. V průzkumu se podnikatelé se sídlem v hodnoceném městě vyjadřují k místnímu podnikatelskému prostředí, kvalitě lokality a veřejné správy, podmínkám pracovního trhu a cenovým podmínkám.

Třetí místo obsadilo Nové Město nad Metují, které loni skončilo na 25. místě. Velmi dobře si vedlo v oblasti pracovního trhu a cenových podmínek. Druhá jmenovaná oblast hodnotí například ceny bytů a stavebních pozemků, cenu za odvoz odpadu či hodnotu daně z nemovitosti.

Partner výzkumu Eurovia CS také ocenil město s nadprůměrnými výsledky v některé z dílčích kategorií. „Speciální ocenění za dobrý přístup veřejné správy udělujeme Chomutovu za jeden z nejnižších iRatingů zadluženosti, nadprůměrný počet úředních hodin, podporu veřejné dopravy, úspěšné získávání evropských dotací a vynikající výsledky v pěti vlnách elektronické komunikace,“ informoval Martin Borovka, generální ředitel Stavební skupiny Eurovia CS.

Obce se ve výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě padesáti kritérií rozdělených do šesti oblastí: podnikatelské prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, kvalita veřejné správy, cenové podmínky a telefonický průzkum mezi podnikateli. Loni se nejlepším městem pro podnikání stal Písek, na druhém místě skončila Nová Paka a třetí příčku obsadil Prostějov.

  

 

10 nejlepších měst pro podnikání v ČR

1. Nová Paka
2. Humpolec
3. Nové Město nad Metují
4. Klatovy
5. Mariánské Lázně
6. Benešov
7. Ostrov
8. Hradec Králové
9 Třeboň
10. Tachov

Město pro byznys je srovnávací výzkum, jehož cílem je vytvořit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání ze strany místních samospráv. Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem je společnost Eurovia CS. Mediálními partnery výzkumu jsou zpravodajský kanál České televize ČT 24 a Český rozhlas. Odborným garantem je Hospodářská komora, data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/