Merkurovy medaile Hospodářské komory získalo 63 osobností

Po roční pauze způsobené pandemií koronaviru udělovala Hospodářská komora v předvečer 33. sněmu v Brně Merkurovy medaile. Od roku 2013 Merkurovu medaili získala řada významných podnikatelů, řemeslníků, pedagogů, představitelů firem i předních zaměstnanců napříč obory, kteří se zasloužili o rozvoj podnikání v České republice a dobré jméno Hospodářské komory.

Laureáti Merkurových medailí 2021

Zlatá Merkurova medaile

Josef Brabenec, předseda představenstva společnosti Enbra, Prezident Asociace obchodu voda-topení, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Vladimír Feix (in memoriam), byl generální ředitel společnosti Český porcelán Dubí a.s., za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Eduard Justa, předseda technické komise Cechu obkladačů, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Pavel Kříž, předseda Dřevozpracujícího družstva Lukavec, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Danuše Machátová (in memoriam), byla prezidentkou Sdružení pro umělecká řemesla Rudolfinea, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Josef Möller, dlouholetý člen a místopředseda představenstva KHK Královéhradeckého kraje, bývalý člen Dozorčí rady HK ČR, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Josef Navrátil, bývalý místopředseda a dlouholetý člen představenstva a dozorčí rady OHK Třebíč, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Stanislav Pernický, zakládající člen OHK Vsetín, bývalý místopředseda KHK Zlínského kraj a bývalý člen představenstva HK ČR, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Aleš Rubina, viceprezident Cechu topenářů a instalatérů ČR, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Jaromír Urbanec, dlouholetý člen Cechu mechanických zámkových systémů ČR a soudní znalec ve svém oboru, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Miroslav Vaníček, dlouholetý předseda OHK Kutná Hora, bývalý člen představenstva HK ČR, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

 

Stříbrná Merkurova medaile

Petr Bašík, dlouholetý předseda Smírčí komise HK ČR, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Stanislav Blaha, zakládající člen OHK Uherské Hradiště, starosta Uherského Hradiště, poslanec, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Milan Dobiáš, člen představenstva společnosti Hutní projekt Ostrava a.s., za výjimečnou spolupráci s Hospodářskou komorou

Ivo Hlaváč, předseda Sekce zdravotnictví a sociálních služeb HK ČR, za výjimečnou spolupráci s Hospodářskou komorou

Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur, za výjimečnou spolupráci s Hospodářskou komorou

Luboš Hlávka, zakladatel společnosti HL Trade, za výjimečnou spolupráci s Hospodářskou komorou

Jaroslav Ille, ředitel sekce výkon služby Generální Ředitelství cel, za výjimečnou spolupráci s Hospodářskou komorou

Dalibor Kaňovský, jednatel společnosti JURENT CZ, a výjimečnou spolupráci s Hospodářskou komorou

Petr Koktan, člen představenstva Cechu mechanických zámkových systémů ČR, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Jozef Kopřivňanský, předseda představenstva KHK Pardubického kraje, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Roman Kovář, předseda výrobního družstva ASV, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Lidmila Kramolišová, jednatelka společnosti EDUCA – střední odborná škola, s.r.o, členka představenstva KHK Moravskoslezského kraje, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Ivo Lizna, předseda OHK Blansko, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Oskar Mužíček, někdejší dlouholetý ředitel OHK v Jablonci nad Nisou a KHK Libereckého kraje, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Vítězslav Paděra, člen představenstva HK ČR, společník advokátní kanceláře PADĚRA, RADA & PARTNEŘI, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Pavel Pejcha, jednatel společnosti BW – Stavitelství, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Vít Pešek, 1. viceprezident Cechu kamnářů ČR, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Jaroslav Prokop, zakladatel a ředitel základní, střední a vyšší umělecké školy AVE ART Ostrava, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Oldřich Schwarz, člen Cechu mechanických zámkových systémů ČR, ředitel rodinné firmy S-LOCKS s.r.o., za výjimečnou spolupráci s hospodářskou komorou

Ľubomír Solár, vedoucí útvaru Mýtné služby CzechToll / SkyToll, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Emanuel Šíp, předseda Dopravní sekce HK ČR, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Vítězslav Šopík, místopředseda představenstva OHK Bruntál, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Hana Továrková, předsedkyně Rady ČTÚ a bývalá členka představenstva HK ČR, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Otakar Veselý, generální ředitel firmy Kámen a písek, místopředseda představenstva Jihočeské hospodářské komory

Jan Vodenka, člen Cechu kamnářů ČR, za mimořádnou aktivní podporu podnikání

 

Bronzová Merkurova medaile

Jan Boháček, jednatel firmy Boháček KZT, soudní znalec v oboru zámkových systémů, za mimořádnou aktivní podporu podnikání

Miroslav Diro, vedoucí tiskového oddělení HK ČR, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Vendula Dvořáková, ředitelka OHK Břeclav, za mimořádný přínos a rozvoj Hospodářské komory

Jiří Hansl, ředitel Zahraničního odboru HK ČR, za dlouhodobý přínos a rozvoj Hospodářské komory

Milan Hanus, předseda výrobního družstva Otava, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Lenka Janáková, tajemnice několika odborných sekcí HK ČR, za dlouhodobý přínos a rozvoj Hospodářské komory

Marie Jílková, ředitelka OHK Znojmo, za mimořádný přínos a rozvoj Hospodářské komory

Zdeněk Kalináč, dlouholetý člen OHK Jičín, někdejší člen představenstva KHK Královéhradeckého kraje, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Milan Kašík, zástupce ředitelky Odboru vnitřní komunikace HK ČR, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Luděk Kašpar, vedoucí Oddělení kontaktních míst HK ČR, za dlouhodobý přínos a rozvoj hospodářské komory

Tomáš Kerlín, generální ředitel firmy KSR Industrial s.r.o, místopředseda představenstva OHK Opava, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Dana Koryntová, dlouholetá pracovnice Odboru vnitřní komunikace HK ČR, za dlouhodobý přínos a rozvoj Hospodářské komory

Jan Kranát, člen správní rady společnosti Autostyl a člen představenstva KHK Královéhradeckého kraje, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Kateřina Krejčí, jednatelka firmy Slezské stavby Opava a členka představenstva OHK Opava, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Ota Lizna, jednatel firmy Zamknuto.eu, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Eva Malinová, ředitelna KHK Pardubického kraje, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Zdeněk Plachý, dlouholetý podnikatel v oblasti zámečnictví, za dlouhodobou aktivní podporu podnikání

Tomáš Psota, ředitel KHK jižní Moravy, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Petr Pupp, zakladatel a jednatel rodinné firmy FEROBET, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Jiří Šimáček, dlouholetý člen Prezidia Asociace Gremium Alarm, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory

Lucie Šimečková, specialista ATA karnetů HK ČR, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Michal Švagerka, ředitel OHK Hodonín, za mimořádný přínos a dlouhodobý rozvoj Hospodářské komory

Iveta Táborská, ředitelka KHK Zlínského kraje, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Lucie Vojtíšková, právní expertka HK ČR, za dlouhodobý přínos a rozvoj Hospodářské komory

Eva Vlčková, vedoucí sekretariátu prezidenta HK ČR, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Jana Vránová, ředitelka OHK Pelhřimov, za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Radek Zadrobílek, místopředseda představenstva KHK Královéhradeckého kraje, předseda správní rady Merkuria-Artes a.s., za přínos a rozvoj Hospodářské komory

Radek Zelenka, ředitel KHK Královéhradeckého kraje, za dlouhodobou podporu podnikání a rozvoj Hospodářské komory