Memorandum mezi pardubickou KHK a Pardubickým krajem

Předseda KHK Pardubického kraje Jozef Koprivňanský a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický podepsali memorandum o spolupráci při prosazování pravidel pro zadávání veřejných zakázek, a to s ohledem na současnou situaci na stavebním trhu. Obě strany se shodly, že je nezbytné mj. vytvořit pracovní skupiny při ministerstvu pro místní rozvoj, aby se potřebné změny ve veřejných zakázkách uskutečnily co nejdříve.

Vzhledem k podstatnému nárůstu cen stavebních materiálů z důvodu jejich nedostatku na trhu je nutné zahájit podle obou stran debatu s ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem průmyslu a obchodu, ale také s evropskými institucemi. Veřejní zadavatelé se v tuto chvíli dostávají pod tlak dodavatelů, kteří již avizují, že pokud by ceny některých položek nadále rostly, bude velmi obtížné dostát smluvním závazkům, a to především v pozemním stavitelství.

Celé znění memoranda naleznete v PDF souboru níže.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/