Manažera informací má jen málo českých společností

14.05.2008

Zvýšit inovační výkonnosti středních firem v České republice a podporovat transfer znalostí, odborníků a technologií z výzkumné do podnikové sféry je hlavním cílem projektu Business Coaching Innovations (BCI). Projekt se chýlí ke konci a mezi jeho výsledky patří proškolení šedesáti manažerů v oblasti efektivního řízení inovací a fungující spolupráce mezi vybranými firmami a výzkumnými institucemi. Deseti společnostem se díky projektu podařilo změnit přístup k managementu inovací. Projekt BCI financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Jeho partnery jsou: Asociace výzkumných organizací, Hospodářská komora hlavního města Prahy, Západočeská univerzita v Plzni a Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Akademii věd ČR.

Zvýšit inovační výkonnosti středních firem v České republice a podporovat transfer znalostí, odborníků a technologií z výzkumné do podnikové sféry je hlavním cílem projektu Business Coaching Innovations (BCI). Projekt se chýlí ke konci a mezi jeho výsledky patří proškolení šedesáti manažerů v oblasti efektivního řízení inovací a fungující spolupráce mezi vybranými firmami a výzkumnými institucemi. Deseti společnostem se díky projektu podařilo změnit přístup k managementu inovací. Projekt BCI financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. Jeho partnery jsou: Asociace výzkumných organizací, Hospodářská komora hlavního města Prahy, Západočeská univerzita v Plzni a Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Akademii věd ČR.V rámci projektu se podařilo implementovat inovační myšlení do strategie firem. Vrcholoví manažeři se školili v oblastech, jako jsou inovační podněty, týmová spolupráce, tvorba inovačních strategií nebo koučing. Výsledkem strategického přístupu k inovacím je vytvoření specializované pozice inovačního manažera v těchto firmách.Z ankety, kterou provedla společnost Cheval mezi vrcholovými manažery českých společností vyplynulo, že pozici managera inovací zřizuje přibližně čtvrtina firem. U více než poloviny firem je naopak řízením inovací pověřeno několik oddělení najednou. Nejčastěji to bývá TOP management a technické oddělení. Pokud má firma oddělení výzkumu a vývoje, spadá odpovědnost za inovace především tam. Anketa společnosti Cheval také ukázala, že spolupráci s výzkumnými institucemi považuje za důležitou v oblasti managementu inovací více než devadesát procent firem.Většina respondentů z oslovených společností si pod pojmem management inovací představuje aktivitu, která směřuje k hledání nových technologií a postupů ve výrobě. Management inovací je podle nich také strategie či program podniku, jak řídit zavádění výsledků výzkumu a vývoje. V procesu řízení inovací jde konkrétně o zlepšování parametrů výrobků a služeb, ale například i minimalizaci dopadů na životní prostředí.„Projekt BCI jasně ukázal, že spolupráce s výzkumnou sférou přináší firmám nové možnosti. Společné týmy zástupců firem a výzkumných institucí vytvořily inovační záměry, které nyní přechází do fáze realizace. Do projektu se zapojili odborníci z ČVUT, VŠE nebo Ústavu fyziky atmosféry AV ČR,“ řekl Šimon Krbec, ředitel společnosti Cheval. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/