Malí a střední podnikatelé účastnící se zahraničních veletrhů mohou stále žádat o dotace

04.11.2015

Až do konce listopadu 2015 je možné předkládat žádosti o podporu v rámci programu Marketing. Program podporuje účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích.
Způsobilým výdajem je pronájem, zřízení a provoz stánku na zahraniční výstavě či veletrhu, dále doprava exponátů a tvorba marketingových propagačních materiálů v cizích jazycích pro účely výstavy či veletrhu.
Projekt lze realizovat tři roky, v průběhu kterých podnikatel navštíví až 15 zahraničních výstav či veletrhů. Dotace je poskytována ve výši 50 % způsobilých výdajů, přičemž min. dotace je 200 tis. Kč. Maximálně lze získat 5 mil. Kč na jeden projekt.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem