Liberálnější zákoník práce a lhůty pro soudy

13.07.2007

Zástupci zaměstnavatelů a odborů si při debatě nad chystanými změnami zákoníku práce shodli i v potřebě stanovit lhůty pro rozhodování pracovněprávních sporů soudy. „Zavedení takových lhůt by zamezilo vzniku mnohým problémům, které přináší zaměstnavatelům zdlouhavé soudní procesy. Pracovněprávní spory se řeší i několik let. Zaměstnavateli přitom reálně hrozí, že bude muset zpětně vyplatit ušlou mzdu, pokud zaměstnanec spor vyhraje. Platit například za tři roky práce, která nebyla nikdy provedena, je trest za hranicí únosnosti. Drobnému podnikateli může způsobit vážné problémy,“ uvedl Jaromír Drábek, prezident Hospodářské komory ČR.

Vzhledem k tomu, že tato problematika není předmětem úpravy zákoníku práce, ministerstvo práce a sociálních věcí postoupilo návrh na zavedení lhůt ministerstvu spravedlnosti, které uváží možnost stanovení příslušné úpravy v občanském soudním řádu.
Pokud jde o novelu zákoníku práce, který platí od počátku letošního roku, má podle ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase odstranit technické omyly a chyby. Přináší však i některé věcné úpravy, na kterých se shodli zástupci zaměstnavatelů a odborů. Například lidé od 16 do 18 let by podle novely mohli pracovat 40 hodin týdně místo dnešních 30. Toto omezení je totiž podle Nečase překážkou zaměstnávání mladých klidí s nízkou kvalifikací. Firmy nemají zájem zaměstnávat lidí jen na šest hodin denně.„Za poslední rok nezaměstnanost znatelně klesla. Na nezaměstnanosti lidí do 18 let se to ale neodrazilo,“ řekl Nečas.
Novela také umožní změny v rozvržení pracovní doby u kont pracovní doby. Zaměstnavatel už by nemusel při zavedení konta pracovní doby mít souhlas jednotlivých zaměstnanců. Novela například umožní zaměstnavateli převést pracovníka bez jeho souhlasu na jinou práci na dobu nezbytně nutnou v případě, že má prostoje kvůli nepřízni počasí.
Tyto úpravy jsou podle hospodářské komory pozitivní. „Zrušení omezení počtu odpracovaných hodin pro mladší osmnácti let, na které si oprávněně stěžovali zaměstnavatelé i brigádníci, přispěje ke zpružnění trhu práce. Také změny v kontech pracovní doby budou mít ve svém důsledku stejný pozitivní efekt na pracovní trh. Opatření v této podobě je pro obě strany komfortnější,“ řekl Drábek. Jako kontroverzní však vnímá výjimku kompenzace odpočinku pouze pro zemědělské obory. „Nevidím důvod, proč by měl být jeden obor takto zvýhodňován. V podobné situaci a časové tísni se čas od času ocitne každý podnikatel. Možnost regulace povinného odpočinku za určité kompenzace by byla užitečným nástrojem právě v takových chvílích pro všechny,“ uvedl Drábek.Vláda projedná novelu zákoníku práce v létě a sněmovna se jí bude zabývat v září. Změny by podle ministra práce a sociálních věcí měly začít platit v prvním pololetí příštího roku. Ministerstvo zpracuje také zásadnější novelu zákoníku práce. Podle Nečase čeká na rozhodnutí Ústavního soudu, který se nyní zabývá dvěma stížnostmi na zákoník. Jeho rozhodnutí chce ministerstvo zahrnout do další novely tohoto kodexu. Ta by měla pracovní právo více liberalizovat.
„Změny navrhované ministrem práce a sociálních věcí jdou směrem, který hospodářská komora od nového zákoníku práce očekávala. Přesto, ani pokud by jich byl desetinásobek, nevytvoří z kodexu z dílny sociálnědemokratické moderní a liberální zákoník práce, který by ČR potřebovala,“ vyjádřil skepsi Drábek.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/