Lednové setkání členů HK ČR na téma „Daňové změny platné od 1. 1. 2008“

01.02.2008

V rámci klubových setkání, která Hospodářská komora ČR připravuje v letošním roce v regionech i v Praze, proběhla první z tematických konferencí. Lednové setkání členů HK ČR mělo téma „Daňové změny platné od 1. 1. 2008“. Úřad HK ČR k této příležitosti připravil přehled základních daňových a účetních změn platných od 1. ledna, které jsou uspořádány v přehledné tabulce a porovnány s předešlým rokem 2007. Podnikatel díky tomu získá okamžitý a aktuální přehled o novinkách, které se ho týkají. Tabulku naleznete jako přílohu této zprávy, stejně jako další příspěvky vystupujících na semináři, který se uskutečnil 30. 1. 2008 v Praze.

V rámci klubových setkání, která Hospodářská komora ČR připravuje v letošním roce v regionech i v Praze, proběhla první z tematických konferencí. Lednové setkání členů HK ČR mělo téma „Daňové změny platné od 1. 1. 2008“. Úřad HK ČR k této příležitosti připravil přehled základních daňových a účetních změn platných od 1. ledna, které jsou uspořádány v přehledné tabulce a porovnány s předešlým rokem 2007. Podnikatel díky tomu získá okamžitý a aktuální přehled o novinkách, které se ho týkají. Tabulku naleznete jako přílohu této zprávy, stejně jako další příspěvky vystupujících na semináři, který se uskutečnil 30. 1. 2008 v Praze.

Seminář zahájil viceprezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel, který je zároveň předsedou daňové skupiny při Hospodářské komoře ČR. Poté se ujal slova pan vrchní ředitel Ústředního finančního a daňového ředitelství Ing. Jan Knížek, který zdůraznil, že provedené změny v daňové legislativě nelze chápat jako daňovou reformu v tom pravém slova smyslu, nýbrž jako rozsáhlou novelizaci daňové legislativy, která bude i nadále pokračovat druhou fází. „Druhá fáze, která je plánovaná v horizontu dvou let, by měla přinést administrativní ulehčení vyměření a výběru daně. Tohoto ulehčení chce Ministerstvo financí ČR dosáhnout prostřednictvím rozsáhlých změn v organizační struktuře daňové správy, tzn. snížení počtu finančních úřadů, sloučení daňové a celní správy a dalších administrativních restrikcí,“ tvrdí Knížek. Pakliže vše půjde podle plánu, „nový daňový zákon“ by podle jeho slov měl být znám v průběhu roku 2010.

V prezentaci Aleny Vlačihové, zástupkyně Hospodářské komory ČR – CEBRE, naleznete například problematiku harmonizace daní v rámci EU, problematiku transferových cen, společného konsolidovaného základu daně, přeshraničních fůzí a boje proti daňovým únikům. Poslední aspekt akcentoval především daňovou konkurenci v rámci EU.

V odpoledním bloku měli účastníci možnost vyslechnout informace o daňových změnách z úst daňových poradců a advokátů, kteří na praktických příkladech ukázali zjevné důsledky těchto změn, ať už v oblasti dani z příjmu fyzických osob, daňové neuznatelnosti sociálního a zdravotního pojištění, superhrubé mzdy, příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, daňové uznatelnosti/neuznatelnosti benefitů pro zaměstnance atp. Petr Neškrábal z poradenské společnosti Deloitte uvedl ve své prezentaci zásadní změny v dani z příjmu právnických osob.

Jednotlivé prezentace vystupujících naleznete níže, stejně tak i přehlednou tabulku daňových změn, která obsahuje například aktuální slevy na dani, sazby daní, sociálního a zdravotního pojištění. Rovněž je zde akcentována problematika leasingu, finančních nákladů, ekologických daní, mimo jiné také algoritmus stanovení základu daně (superhrubá mzda), změny v majetkových daních a zrušující ustanovení.


Prezentace
:

Neškrábal Petr  (pdf)
Neveselý David  (pdf)
Šulc Ivo  (pdf)
Vlačihová Alena  (pdf)
Krolupper Tomáš  (pdf)


Přehled základních daňových změn platných od 1. 1. 2008
 (pdf)

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/