Konzul ČR v PR na OHK v Jablonci nad Nisou

19.11.2007

Konzul ČR v PR z Katowic Ing. Jan Brácha navštívil na pozvání Ing.Oskara Mužíčka, ředitele Okresní hospodářské komory, ve čtvrtek 8.listopadu 2007 Jablonec nad Nisou. Konzul, který je ve funkci teprve tři měsíce, se chtěl osobně seznámit s Kontaktním centrem Česko – Polské hospodářské spolupráce při OHK, se strukturou průmyslu, informovat se o problémech přeshraničních vztahů, poznat některé z tradičních firem v Jablonci nad Nisou a zároveň nabídnout podnikatelům pomoc při příhraniční spolupráci.

Konzul ČR v PR z Katowic Ing. Jan Brácha navštívil na pozvání Ing.Oskara Mužíčka, ředitele Okresní hospodářské komory, ve čtvrtek 8.listopadu 2007 Jablonec nad Nisou. Konzul, který je ve funkci teprve tři měsíce, se chtěl osobně seznámit s Kontaktním centrem Česko – Polské hospodářské spolupráce při OHK, se strukturou průmyslu, informovat se o problémech přeshraničních vztahů, poznat některé z tradičních firem v Jablonci nad Nisou a zároveň nabídnout podnikatelům pomoc při příhraniční spolupráci. 

Byl připraven program, aby se Jan Brácha seznámil jak s tradicí, tak současným podnikatelským potencionálem našeho regionu. Jednali jsme o hospodářských výsledcích jednotlivých oborů, o pracovních silách a demografickém vývoji, o zakládání firem či poboček polských podnikatelů v regionu, o rozvoji firem a jejich inovačním potenciálu. 

Společně jsme navštívili bižuterní firmu ARCON, kde si pan konzul s velkým zájmem prohlédl vzorkovnu a seznámil s technologií výroby. Ve vzorkovně pan konzul litoval, že se prohlídky nemohla zúčastnit jeho manželka. 

Následovalo setkání podnikatelů z regionu s panem konzulem, kde zúčastnění prezentovali své výrobní možnosti i produkty a diskutovali o dalších krocích, které zabezpečí rozšíření obchodních přeshraničních aktivit. 

Generální konzulát má řadu funkcí. Mezi nimi jsou služby pro polské i české občany, zpravodajská činnost o situaci v zemi, vyřizování vzniklých problémů českých občanů v Polsku, ale také činnost obchodně ekonomická. 

A právě obchodně ekonomickou činností se zabývá konzul, zabezpečuje setkání podnikatelů, vyhledá partnery pro jednotlivé subjekty, informují o legislativě v jednotlivých zemích atd. 

Pan konzul hospodářskou komoru vnímá jako aktivního partnera, který zabezpečuje v rámci Kontaktního centra Česko – Polské hospodářské spolupráce pomoc pro podnikatele a naše spolupráce může napomoci hospodářskému růstu v regionu. 

Funkce konzula je v Polsku velmi prestižní, výrazně napomáhá při sjednávání obchodních kontaktů, jen je třeba toho využívat a pan konzul tuto pomoc nabízí. Podnikatelé a to je výzva. 

Ing. Oskar Mužíček
ředitel OHK v Jablonci nad Nisou

/jak-na-