Konference k zavedení eura v ČR

15.10.2007

Rádi bychom vás pozvali na výroční odbornou konferenci s názvem „Zavedení eura v ČR – výzva pro podnikatelský sektor plus pro českou ekonomiku“, kterou pořádá Unie malých a středních podniků ČR a Hospodářská komora České republiky pod záštitou ministra financí ČR Miroslava Kalouska. Konference se koná 2.11.2007 v Praze, v Paláci Žofín.

Rádi bychom vás pozvali na odbornou konferenci s názvem „Zavedení eura v ČR – výzva pro podnikatelský sektor PLUS pro českou ekonomiku“, kterou pořádá 2.11.2007 v Praze, v Paláci Žofín Hospodářská komora České republiky a Unie malých a středních podniků ČR pod záštitou ministra financí ČR Ing. Miroslava Kalouska.

Konference je určena především odborné veřejnosti, podnikatelům a členům profesních a zájmových organizací. Mimo své nesporně odborné stránky je prestižním setkáním osobností z oblasti politické i ekonomické sféry. 

Kapacita konference je zhruba 250 míst a účast na ní je bezplatná. 

Cílem konference je představit veřejnosti celý proces přechodu české měny na společnou evropskou měnu se všemi dopady, které tento proces s sebou přináší, a na které je třeba se důkladně připravit. Účastníci konference budou seznámeni s novými příležitostmi, které vyplývají ze samotného zavedení eura u nás a také si budou moci vyslechnout rozdílné zahraniční zkušenosti s přijímáním evropské měny v okolních státech. 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/