Koncepce CR: Lepší produkty a kvalitnější služby

21.11.2007

Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu, rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů a vytváření organizační struktury cestovního ruchu jsou čtyři hlavní strategické cíle Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 až 2013, kterou schválila vláda.

Konkurenceschopnost národních a regionálních produktů cestovního ruchu, rozšiřování a zkvalitnění infrastruktury a služeb cestovního ruchu, marketing cestovního ruchu a rozvoj lidských zdrojů a vytváření organizační struktury cestovního ruchu jsou čtyři hlavní strategické cíle Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2007 až 2013, kterou schválila vláda.

Základním atributem koncepce je rozvoj odvětví cestovního ruchu postavený na mobilizaci hlavně privátních zdrojů a rozvoj systémového a koncepčního přístupu veřejné správy. Vzhledem k tomu, že turistický průmysl nelze jednoduše zařadit pod jeden resort, podílelo se na tvorbě koncepce hned několik ministerstev a také zástupci samosprávy, odborné a profesní veřejnosti. Nechyběla přirozeně ani Hospodářská komora ČR.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/