Komora otevřela transparentní diskusi o zálohování nápojových obalů

Na úrovni Sekce životního prostředí se konala expertní debata o zálohování nápojových obalů, které se účastnili zástupci nápojového průmyslu, odpadového odvětví, retailu, automobilového či textilního průmyslu (ti z pohledu dostupnosti vysbírané suroviny pro jiná odvětví). V debatě nejvíce zaznívaly názory:

• nápojového průmyslu, který preferuje povinné zálohování PET lahví i plechovek s vytvořením vlastního účinného systému založeného na cirkularitě;

• dále odpadového odvětví, které se kloní k dobrovolné bázi zálohování s maximálním využitím současného systému sběru a recyklace obalových odpadů;

• v neposlední řadě zástupců retailu, kteří mají obavy z ekonomických i technických dopadů zejména na maloobchod.

Diskusi moderoval předseda Sekce životního prostředí Jan Mraček za účasti viceprezidenta Tomáše Prouzy. A že to nebude diskuse jednoduchá a kompromis snadno nalezitelný, se ukázalo hned při této první příležitosti. Sekce životního prostředí se pokusí v následujících měsících nalézt k tématu dobrovolného či povinného zálohování jednotnou pozici za Hospodářskou komoru.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/