Komora chce odemknout Evropu

Hospodářská komora České republiky se připojila k celoevropské kampani Europe Unlocked („odemčená Evropa“), která po evropských institucích požaduje, aby přestaly vytvářet překážky podnikání a při tvorbě politik a právních předpisů začaly pečlivě posuzovat jejich dopady na podnikatele.

Obchodní, průmyslové a hospodářské komory, svazy a asociace z osmi zemí Evropy požadují, aby evropské instituce změnily přístup k ekonomickým a bezpečnostním výzvám. Upozorňují na to, že podniky začínají ztrácet svou konkurenceschopnost. Spíše než stavět ekonomické bariéry ve snaze o větší suverenitu, by se EU podle nich měla znovu zaměřit na rostoucí konkurenční trhy.

„Pod heslem zelené transformace přijaly evropské instituce v posledních pěti letech obrovský počet iniciativ, které na podnikatele kladou nové povinnosti. Navzdory početným krizím, jako pandemie, energetická krize a raketový růst inflace, pokračovaly instituce EU v přijímají nové legislativy. EU nezastavilo ani to, že evropská ekonomika ztrácí dech a evropští podnikatelé přichází o konkurenční postavení v porovnání s jejich obchodními partnery z jiných částí světa. Podnikatelé přesouvající svůj byznys z Evropy na jiný kontinent přitom již nejsou výjimkou,“ poznamenala stálá delegátka Hospodářské komory při EUROCHAMBRES Alena Mastantuono.

Ekonomiky EU a USA byly v roce 2010 zhruba stejně velké, jenže v roce 2020 již evropská ekonomika začala za ekonomikou USA zaostávat. Mezitím ekonomicky posílily Indie a Čína. „Je tedy na čase, aby evropské instituce lépe chápaly problémy podniků a jejich roli při plnění aktuálních výzev,“ dodala.

Podle ní Zelená dohoda pro Evropu staví na konceptu, že růst lze oddělit od využívání zdrojů. Adaptace na klima ale vyžaduje dodatečné investice, stejně jako nové zdroje, a bez růstu se tyto těžko generují. Na nové geopolitické výzvy přitom EU reagovala uzavíráním se sama do sebe. Tím však Evropa přichází o přístup k potřebným zdrojům a také o odbyt, který ji zajišťuje růst a tvorbu pracovních míst,“ upozorňuje.

Podnikatelské organizace žádají EU, aby:

  • Přestala vytvářet překážky a byrokracii, a soustředila se naopak na vytváření obchodních příležitostí a získávání zdrojů v rámci jednotného trhu i mimo něj.
  • Zaměřila se na poskytování udržitelných výsledků umožněných produktivními a tržně řízenými investicemi a inovacemi.
  • Odpoutala se od těžkopádného a preventivního přístupu k regulaci používání dat a nových technologií a zacílila své kroky na nápravu selhání trhu v konkrétních oblastech nebo odvětvích.
  • Umožnila občanům získat dovednosti potřebné pro udržitelnou ekonomiku založenou na znalostech, které budou odpovídat požadavkům zaměstnavatelů.
  • Přestala s přehnanou regulací a k tvorbě politik a právních předpisů přistupovala na základě pečlivého posouzení dopadu.

Podnikatelské organizace do konce roku 2024 chystají k těmto tématům debaty.

Informace o kampani na webu Europe Unlocked