Klubové setkání Veřejné zakázky v Chrudimi

11.12.2008

Dne 8.12 .2008 se v chrudimské restauraci Neuperský dvůr uskutečnilo klubové setkání na téma Veřejné zakázky a praxe. Za účasti hlavní představitelů z představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje podnikatelé diskutovali o svých zkušenostech se vyhlašováním veřejných zakázek, účasti ve veřejných zakázkách.

Pohovořili o zadávacích dokumentacích a technických podmínkách, výběru hodnotící komise a novinkách, které přineslo usnesení vlády, mezi které patří hodnota VŘ v přesahu 500 mil. Kč bez DPH namísto dosavadních 300 mil. Kč bez DPH a nejméně dvou třetinách navrhovaných členů komise namísto dosavadních 30% musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, je-li to odůvodněno jejím předmětem. Zástupci firem se shodli, že VŘ je pro ně unikátní zkušeností.

Pozvánka

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/