Klubové setkání Veřejné zakázky, Brno

15.12.2008

Dne 11.12.2008 proběhlo další klubové setkání na RHK Brno, kde Mgr. Petr Kostík účastníky seznámil se Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Důraz byl kladen na zásady transparentnosti veřejných zakázek s dopadem na subdodavatele, kteří zejména tvořili účastníky tohoto setkání. Důležitým momentem byla problematika podlimitních zakázek, ve které se nejčastěji nacházejí drobní podnikatelé.

V živé diskusi účastníci kritizovali špatné české právní normy a obecné korupční prostředí, které umožňují ve výběrových řízeních vítězit podvodnickým firmám, které nemohou a ani nemají v úmyslu zakázky realizovat a obratem je se ziskem prodávají jiným firmám.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/