Klubové setkání Řemesla a malé a střední podniky, Most, 25. března 2008

27.03.2008

Dne 25. března 2008 se v salonku restaurace Benedikt konalo letošní v pořadí druhé klubové setkání členů OHK Most tentokrát na téma Řemesla a malé a střední podniky. K diskusi nad touto tematikou se sešli zástupci středních odborných škol, jednatelé příslušných odborných sekcí OHK a další hosté.

Po úvodním slovu předsedy OHK Most Rudolfa Junga vystoupil hlavní host setkání František Holec, viceprezident HK ČR. Mimo jiné uvedl, že s klesající populací je předpoklad, že v letech 2015-2020 budou moci všichni absolventi středních škol nastoupit na školy vysoké.
V reakci na tyto údaje informoval přítomné druhý významný host Štěpán Harašta, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚ Ústeckého kraje, o situaci v ÚK, kde na SŠ zakončených maturitou studuje více než 70% žáků. V této souvislosti se logicky nabízí otázka: “A kdo se bude věnovat řemeslům?“. Přítomní v diskusi konstatovali, že již nyní chybí v malých a středních firmách kvalifikovaní řemeslníci a střední technické kádry, zejména v technických oborech a tzv.černých řemeslech. Zcela neuspokojivá je situace na trhu práce také v oborech elektro, zedník a také např. kuchař.
Dle obou hostů významnou roli sehraje zákon č. 179/2006 Sb., tzv. zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který by měl přispět ke zlepšení situace na trhu práce v oblasti řemesel. Poté se rozproudila živá diskuse. Přítomní se shodli na tom, že situace na trhu práce v oblasti řemesel a dalších technických oborů je velmi vážná. Absolventi základních škol nemají zájem „pracovat rukama“, problematická a ve svých důsledcích přímo související je problematika učňovských maturitních oborů ve vazbě na pozdější ochotu k výkonu řemeslné činnosti . Jako možné řešení se nabízí propagace a medializace významu řemesel, práce nejen s žáky základních škol, ale i jejich rodiči. Nemalou úlohu by zde měla sehrát i hospodářská komora v propagaci a prezentaci úcty k řemeslům a jeho ocenění, mapování potřeb trhu a přenosu zkušeností ze zahraničí. To vše také z pohledu celoživotního vzdělávání, rekvalifikací a ověřování způsobilosti k provozování živností. Nástrojem by měly být m.j. cechy a společenstva.

Na závěr nezbývá než připomenout staré české přísloví: „Řemeslo má zlaté dno“.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/