Klubové setkání na téma „Společenská odpovědnost firem“

25.06.2008

24.června 2008 v nově rekonstruovaném Penzionu Nový Rybník u Obořiště uspořádala Okresní hospodářská komora pro své členy již 3. klubové setkání v tomto roce, tentokrát na téma „Společenská odpovědnost firem“. V našem regionu se můžeme pochlubit kvalifikovanými lektory pro toto téma, kterými jsou generální ředitel Kovohutí Ing. Jiří Dostál a marketingový manažer firmy Ing. Miroslav Jarolímek. Ing. Dostál je současně i předsedou výkonného výboru organizace Business Leaders Forum (BLF), která je sdružením mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem.

24.června 2008 v nově rekonstruovaném Penzionu Nový Rybník u Obořiště uspořádala Okresní hospodářská komora pro své členy již 3. klubové setkání v tomto roce, tentokrát na téma „Společenská odpovědnost firem“. V našem regionu se můžeme pochlubit kvalifikovanými lektory pro toto téma, kterými jsou generální ředitel Kovohutí Ing. Jiří Dostál a marketingový manažer firmy Ing. Miroslav Jarolímek. Ing. Dostál je současně i předsedou výkonného výboru organizace Business Leaders Forum (BLF), která je sdružením mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem.
Tato organizace též vydala příručku „Společenská odpovědnost firem, průvodce nejen pro malé a střední podniky“, kterou obdrželi všichni účastníci klubového setkání. Naši podnikatelé se dozvěděli, co je společenská odpovědnost firem (CSR), dobré důvody pro odpovědné podnikání, CSR a Evropská unie, jak CSR zavést, komu a jakým způsobem CSR komunikovat a jak konkrétně uplatňuje CSR společnost Kovohutě Příbram nástupnická , a.s..
9.června se uskuteční na HK ČR panelová diskuze k tomuto tématu, jejímž účastníkem bude i Ing. Jarolímek. Mnoho bylo také řečeno o etice podnikání, kdy členové HK ČR mají možnost přistoupit k Etickému kodexu člena komory a současně mají možnost používat logo člena HK ČR.

Po skončení prezentace následovala volná beseda podnikatelů i hostů a společně jsme opět strávili jeden velmi příjemný a užitečný podvečer.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/