Klubové setkání na téma Kvalita v Boskovicích

06.01.2009

Dne 27. listopadu 2008 zorganizovala Oblastní hospodářská komora Boskovice již páté klubové setkání členů, tentokrát na téma Kvalita. Na přání členů, jsme pozvali ředitelku České obchodní inspekce paní JUDr. Jarmilu Vašulkovou a vrchní radu Mgr. Martinu Holčákovou.

Prvním blokem tohoto setkání bylo především připomenutí povinností podnikatelů, které jim vyplývají ze živnostenského zákona, a to především označování provozoven, rozsah živnostenského oprávnění, povinnosti podnikatelů atd. V druhé části se diskutovalo

o povinnostech podnikatelů vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele. Zazněly tu připomínky na nekalé obchodní praktiky, poctivost prodeje, odpovědnost za vady, reklamační řízení a sankce, které za nedodržení povinností ČOI ukládá.

Většina z 22-ti účastníků se zapojila do diskuze a měla připravené individuální dotazy, na které paní ředitelka Vašulková pohotově reagovala. Závěrečnou spokojenost dovršil příslib další návštěvy ČOI, kde se zaměříme na jednotlivé okruhy podrobněji…

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/