Klubové setkání na téma: Komorové hnutí, Chrudim 27.5.2008

12.06.2008

Dne 27.5.2008 v prostorách oblastní kanceláře v Chrudimi uskutečnilo klubové setkání členů Hospodářské komory na téma „Komorové hnutí“.

Diskuzi zahájil předseda oblastní rady Chrudimsko Ing. Zdeněk Bulíček krátkým ohlédnutím do historie Hospodářské komory v Chrudimi. Pak se již diskuze přesunula do dnešní doby k tématům jako jsou výhody členství, etický kodex nebo možnost připomínkování zákonů. Vedoucí oblastní kanceláře přítomné seznámila s činností kanceláře a nově poskytovanými službami, mezi které patří např. možnost získání výstupů z rejstříku veřejné správy. Členové také diskutovali o možnostech zlepšení podnikatelského prostředí v České republice a jednali o rozvoji a realizaci cílů Hospodářské komory.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/