Klubové setkání na téma: Komorové hnutí, Brno 26.5.2008

02.06.2008

Výhody členství, etický kodex HK ČR a strategie a cíle komory byly hlavními tématy dalšího klubového setkání na téma „ Komorové hnutí“ , které proběhlo 26.5.2008 v prostorách Regionální hospodářské komory Brno.

Na setkání se účastníci zamýšleli i nad dalšími tématy:

  • strategie Regionální hospodářské komory Brno (RHK Brno)
  • analýza silných a slabých stránek RHK Brno
  • spolupráce RHK Brno a VUT a MU
  • regionální vzdělávací centrum pro podnikatele
  • platforma MSP
  • využití spolupráce s poslanci ve věci podpora MSP
  • platforma MSP-utvořit sekci MSP se zástupci podnikatelských svazů v regionu
  • vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v dubnu 2008
  • projekt „ Praxe“-pokračování v odborném vzdělávání řemeslných profesí, využití zkušeností zahraničních partnerů ( Rakousko)

Moderátorem celé akce byl ředitel RHK Brno Ing. Petr Bajer. Podkladem k diskusi byl celorepublikový materiál HK ČR Komorové hnutí včera … dnes a zítra a výroční zpráva RHK Brno.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/