Klubové setkání na téma „KOMOROVÉ HNUTÍ aneb komoře je patnáct“

05.06.2008

Dle zápisu v obchodním rejstříku oslavila 20. května 2008 hodonínská hospodářská komora své patnácté narozeniny. Je však nutno připomenout, že komorové hnutí na území Čech, Moravy a Slezska slaví kulaté jubileum 160-ti let od svého založení. Představenstvo na svém zasedání v únoru rozhodlo o sérii akcí, které mají toto výročí připomenout.

První akcí bylo klubové setkání konané týden před volebním XX. Sněmem Hospodářské komory ČR. Setkání se konalo v HOTELU PANON Hodonín za účasti třiceti podnikatelů a starostů okresu Hodonín. OHK Hodonín zde představila své vize a plány do konce roku 2013. Mezi stěžejní projekty patří zřízení centra slovensko – české přeshraniční spolupráce pro podnikatele v Hodoníně a také série neinvestičních projektů zaměřená na rozvoj inovací, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje, zejména u malých a středních podnikatelů. Prvními vlaštovkami jsou tři schválené projekty v Programu rozvoje venkova (1x) a Programu celoživotního vzdělávání (2x Leonardo da Vinci). Celková hodnota schválných projektů činí 2,5 mil. Kč. Projekty jsou zaměřeny na vzdělávání dospělých a zahraniční stáže pro studenty středních škol a manažery zabývající se personalistikou a vzděláváním dospělých. Po hodinové prezentaci se pak všichni zúčastnění přesunuli na tenisové kurty, kde pokračovali v získávání a utužování vzájemných kontaktů. Vítězi tenisového turnaje se stali reprezentanti TV Slovácko (jdp,s.r.o.), kteří porazili zástupce firmy LIKOL, s.r.o., turnaj útěchy pak vyhrála firma STAK-D, s.r.o.

Oslavy patnáctého výročí budou pokračovat bowlingovém turnajem ve Veselí nad Moravou. Vrcholem pak bude podzimní slavnostní večer v hodonínském Sálu Evropa, na němž budou uděleny pamětní ceny za rozvoj OHK Hodonín.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/