Klubové setkání „Kvalita“ v Mostě

08.12.2008

Klubové setkání členů Okresní hospodářské komory Most na téma „Kvalita“ hostilo v pátek 28. 11. 2008 příjemné prostředí areálu Motorestu Benedikt v Mostě. Přítomné členy komory krátce uvítal předseda OHK Most Ing. Rudolf Jung a poté předal slovo místopředsedovi OHK Most Ing. Jiřímu Mannovi, který průřezově přiblížil diskutovanou problematiku a následné jednání moderoval.

Ing. Mann v úvodu předeslal, že se Česká republika již 9 let hlásí k tradici založené v roce 1989 Evropskou společností pro kvalitu (EOQ), která vyhlásila druhý čtvrtek v měsíci listopadu Světovým dnem kvality. Průběžně narůstající význam kvality na evropském trhu a stoupající počet akcí, které se k tomuto tématu vázaly, vedly v následujících letech k vyhlášení listopadu Měsícem kvality.

Program klubového setkání byl věnován významu systémů kvality a informacím o aktuálních tématech, především významné revizi normy ISO 9001:2008 ze 14. listopadu letošního roku a její souvislosti s ostatními standardy v oblasti životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany dat. V souvislosti s tím byla hlouběji diskutována požadavková norma ISO řady 14000 a problematika životního prostředí. Diskutující vyzdvihli význam normy v energetice, která je jednou z hybných sil našeho regionu. Zajímavá diskuse se rozproudila nad problematikou skleníkových plynů. Celá tato oblast bude hlavním tématem roku 2009, který OHK Most vyhlásila „Rokem životního prostředí“.

V následující části programu byla mimo jiné diskutována připravovaná privatizace státních zkušebních ústavů, standardizace v potravinářství, posuzování shody výrobků, legislativní povinnosti výrobců, sociální odpovědnost v podnikání, ale i neopomenutelná úloha OHK v celé problematice. Samostatná část byla věnována systému řízení úřadu OHK Most, která je od roku 2002 první certifikovanou OHK v ČR a akreditovanému certifikačnímu orgánu KOMORACERT, který OHK Most v roce 2005 založila.

V závěru se přítomní shodli na tom, že prokazatelnost zvyšování kvality výrobků a služeb je jedním z mála účinných nástrojů k dosažení konkurenceschopnosti i zajištění budoucí prosperity členských firem a potvrdili správnost trendu, který OHK Most v oblasti kvality dlouhodobě uplatňuje.

Okresní hospodářská komora Most děkuje za finanční podporu setkání Litvínovské uhelné a.s. a Vršanské uhelné a.s.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/