Klubové setkání členů OHK Most

23.05.2008

Dne 21. 5. 2008 se členové OHK Most sešli na svém pravidelném, v pořadí již čtvrtém klubovém setkání. Komorová klubová setkání je novým vnitrokomunikačním nástrojem pro diskusi a vzájemnému objasňování názorů k vybraným tématům.

Tentokrát diskutovali na téma „Komorové hnutí“. Ing. Rudolf Jung, předseda Okresní hospodářské komory v Mostě, shrnul historii a současné postavení hospodářské komory nejen v ČR, ale i v kontextu zvyklostí v EU a dal přítomným prostor k diskuzi. Přítomní členové diskutovali o současném právním postavení komory v ČR, která se zejména v regionech potýká s nedostatkem zdrojů ke zvýšení profesionality a výkonnosti svých úřadů, aby se postupně dostávali na úroveň partnerských komor ze západní části Evropy. 

Důležitým faktem je, že se příští týden bude v Praze konat již XX. Sněm, který jako nejvyšší orgán Hospodářské komory České republiky bude schvalovat novelizované základní dokumenty a m.j. volit i nové vrcholové představitele České hospodářské komory.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/