Klubové setkání členů OHK Blansko 2.6.2008 na téma Komorové hnutí

06.06.2008

První klubové setkání členů Oblastní komory Blansko, jež je součástí RHK Brno, na téma „komorové hnutí“ se uskutečnilo dne 2.6.2008 prostorách členské firmy Metra Blansko.

Přítomno bylo celkem 18 podnikatelů, z toho 15 členských firem a tři hosté z KHK JM a RHK Brno.

Za účasti člena představenstva HKČR Ing. Ladislava Chodáka a předsedy KHK JM Ing. Michal Štefla se diskutovalo o vizi a záměrech komorového hnutí v Jihomoravském kraji, o současných problémech a návrzích připravených pro příští rok. Bylo konstatováno, že jedině silná a jednotná krajská komora bude logickým partnerem pro kraj. Při spolupráci se zaměstnavatelskými svazy bude hájit zájmy podnikatelského stavu na krajské úrovni.

Diskuse probíhala rovněž na téma vzájemné spolupráce mezi členskými firmami na bázi nabídky a poptávky, využívání systému Axis4 a dotkla se i problému obnovy učňovského školství a přípravy nového projektu, který by měl řešit praxi studentů a učitelů na firmách.

Přítomní se shodli nad důležitostí hlavního bodu jednání – dodat smysl a vážnost komorovému hnutí v kraji, zvyšovat členskou základnu, využívat připravené služby a aktivity komory a ukázat, že firmy mohou získat nejen výhody členství, ale také nové nabídky a poptávky prospěšné k jejich dalšímu rozvoji.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/