Klubové setkání členů HK ČR na téma „ Budoucnost řemesel v České republice“ 10.03.2008, KHK MSK, Ostrava

13.03.2008

Již druhé letošní klubové setkání členů hospodářské komory, tentokrát na téma „Budoucnost řemesel v České republice“, proběhlo na půdě Krajské hospodářské komory v Ostravě v pondělí 10. března 2008 za účasti 22 účastníků.

Nabízená diskutovaná témata, jako je dostatek kvalifikované pracovní síly, práce „na černo“, resp. boj proti nedeklarované práci, či zaměstnávání cizinců, oslovilo poměrně široké spektrum firem a podniků, ale také představitelů středních a vysokých škol, vzdělávacích institucí a profesních společenstev.

Moderátorem akce byl předseda představenstva krajské komory a zároveň vicepresident Hospodářské komory České republiky Ing. Pavel Bartoš, jako host se do diskuse zapojil zástupce odboru školství Moravskoslezského kraje pan Ing. Petr Smažák.

Podkladem k diskusi byl jednak celorepublikový materiál s nastíněním řešení ožehavých problémů daného tématu a také aktuální materiál Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje „Lidské zdroje pro podnikatelský sektor“ s více než dvaceti navrhovanými opatřeními pro rozvoj středního odborného vzdělávání.
 

 

Záznam z 2. Klubového setkání členů (pdf)
 

 

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/