Kalouskův resort navrhl řešení ekologických závazků státu

10.04.2008

Ministerstvo financí připravilo návrh řešení ekologických závazků, který rozesílá do mezirezortního připomínkového řízení. Vládě předloží návrh vypsat komplexní výběrové řízení na dodavatele, který formou koncese plně převezme odpovědnost za odstranění starých ekologických škod.

Vypsání komplexního výběrového řízení na generálního dodavatele vyloučí nárůst cen prací, stanoví horní hranici výdajů státu a výrazně urychlí nápravu škod.Odměna za proplacení škod bude rovněž výsledkem veřejného výběrového řízení a podle předpokladu ministerstva financí bude nižší než vystavené garance. Proplacena bude pouze v případě, že Česká inspekce životního prostředí vydá rozhodnutí, že škody byly skutečně odstraněny. „Tímto způsobem budou jednou provždy horní hranicí omezeny potenciální výdaje státu a současně zajištěno, že dodavatel bude motivován k rychlému odstranění škod. Stát tak omezí svá rizika, přičemž si zachová plnou kontrolu nad kvalitou nápravy škod. Místo dalších dvaceti let by tak ekologické škody měly být odstraněny do roku 2015,“ řekl první náměstek ministra financí Ivan Fuksa.Ekologické škody, které se stát zavázal odstranit na začátku devadesátých le, jsou vážným břemenem regionálního rozvoje, ohrožují životní prostředí a hrozí způsobením velmi významných ekonomických škod v případě žalob a arbitráží firem, kterým brání v užívání jejich majetku. Během šestnácti let bylo vyčištěno pouze 32 procent postižených lokalit a odstraněno pouhých 26 procent škod (měřeno očekávaným objemem prací). 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/