K návrhu rozpočtu mají zaměstnavatelé výhrady

18.09.2007

K návrhu státního rozpočtu na příští rok nepřijali zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů společné stanovisko. Výhrady k němu mají podle informací z médií zaměstnavatelé i odboráři. Zaměstnavatelům vadí změna v poskytování příspěvků, které firmy dostávají na zaměstnávání zdravotně postižených. „Příspěvek dorovnává náklady na lidi, kteří kvůli zdravotnímu postižení mají malý výkon. Celkový objem peněz na tento účel se v rozpočtu snížil, takže hrozí, že podniky nebudou chtít tyto osoby zaměstnávat,“ řekl viceprezident hospodářské komory Jan Wiesner. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí tvoří lidé se zdravotním postižením téměř osmnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných.

K návrhu státního rozpočtu na příští rok nepřijali zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů společné stanovisko. Výhrady k němu mají podle informací z médií zaměstnavatelé i odboráři. Zaměstnavatelům vadí změna v poskytování příspěvků, které firmy dostávají na zaměstnávání zdravotně postižených. „Příspěvek dorovnává náklady na lidi, kteří kvůli zdravotnímu postižení mají malý výkon. Celkový objem peněz na tento účel se v rozpočtu snížil, takže hrozí, že podniky nebudou chtít tyto osoby zaměstnávat,“ řekl viceprezident hospodářské komory Jan Wiesner. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí tvoří lidé se zdravotním postižením téměř osmnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných.

Podnikatelé vidí jako podstatné negativum i snížení rozpočtových prostředků určených na podporu malého a středního podnikání.

Ministr financí Miroslav Kalousek navrhuje v příštím roce rozpočet se schodkem 70,8 miliardy korun, což je 2,95 procenta hrubého domácího produktu. Česko by se tak dostalo pod tříprocentní hranicí nutnou pro přijetí eura. „Hospodářská komora oceňuje, že se zadlužování státu zpomaluje. Nicméně je nutné mít stále na zřeteli, že i přes snížení schodku pod tři procenta HDP deficit státního rozpočtu stále roste. Je nutné přistoupit k razantnějšímu snížení státních výdajů především v oblasti státní správy,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek.

Kalouskův návrh státního rozpočtu vychází z připravované reformy veřejných financí. S tou nesouhlasí odboráři a výhrady mají i k navrhovanému rozpočtu. Jednou z věcí, které jim vadí nejvíce, je 1,5procentní zvýšení platů ve veřejných službách. Odbory požadovaly růst platů zhruba o šest procent. „Objem mzdových prostředků na výdajové straně rozpočtu vynaložený pro státní aparát poroste v příštím roce o 1,5 procenta, což při očekávané inflaci znamená reální snížení této položky. Jediným prostředkem pro zvýšení mezd státních úředníků, které také odboráři zcela legitimně požadují, je snižování počtu státních zaměstnanců. Vláda počítá s tříprocentním snížením stavů v roce 2008. Podle mého názoru by mohlo jít ještě o více lidí. Soukromá sféra je schopna tyto zaměstnance přijmout, zvýšení nezaměstnanosti tedy nehrozí,“ konstatoval Drábek.

Ministr financí řekl, že návrh státního rozpočtu zásadně nezmění, možné jsou případné přesuny maximálně desítek milionů mezi jednotlivými resorty. O návrhu rozpočtu bude vláda jednat 19. září.

 

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/