Jordánsko – zajímavé exportní příležitosti

28/11/2017

Dodávka 550 plochých vagónů pro Aqaba Railway Corporation (ARC). Vagóny budou používány pro převoz námořních kontejnerů z přístavu Aqaba u Rudého moře do nového celního odbavovacího terminálu, tzv. „Dry Port“, který bude z příkazu krále vybudován ve vnitrozemí 70 km od Aqaby. Pan Abushanab, se kterým je OEÚ v kontaktu od listopadu 2016, přišel s návrhem, aby vagóny byly dodány z ČR. Jedná se o energického a zkušeného podnikatele, který zná osobně ředitele ARC; je pravděpodobné, že s jeho podporou by se tato dodávka mohla uskutečnit.

Vybudování sklárny v Ma´an. Fy Meroun Development and Investment je v úzkém kontaktu s investorem – obchodní skupinou v oblasti Ma´an (200 km na jih od Ammánu) plánujícím vybudovat sklárnu k produkci tabulového skla. Oblast je známá nadbytkem požadované suroviny pro výrobu skla. Pan Abushanab přišel s návrhem, aby tato sklárna byla dodána českým dodavatelem.

Oblast Ma´an disponuje navíc výhodnými daňovými podmínkami a pobídkami. Jedná se o ideální situaci k umístění české partnerské firmy, která by s firmou Meroun dodala sklárnu místnímu investorovi.

Vzhledem k příznivým okolnostem obou nabídek je velmi doporučujeme k pozornosti adekvátním českým firmám. Je vhodné, aby české firmy potvrdily zájem e-mailem na ZÚ/OEÚ, vzhledem k tomu, že jordánští investoři v podobných případech preferují kontakty na nabízející firmy předané s podporou ZÚ. Po obdržení formálních nabídek ZÚ/OEÚ předá kontakty na fy Meroun Development and Investment. Detaily budoucí spolupráce, která je v případě konkurenceschopné nabídky za dané konstelace velmi reálná, by byly pak dohodnuty přímo mezi firmami.

Vypracoval: Ing. Josef Kostiha

/jak-na-