Ještě stále nejste zapsáni v evidenci skutečných majitelů? A co ještě můžete stihnout do konce roku?

26.09.2019

V prodlení nebudete nejspíš sami. Je totiž naším národním sportem plnit vše minutu před dvanáctou, nezřídka ještě později a často vůbec. Někdy se ale takový přístup nemusí vyplatit, zejména pak v podnikatelské sféře.

Lhůta pro zápis do evidence skutečných majitelů uplynula osobám zapsaným v obchodním rejstříku dnem 31. 12. 2018.

Pokud jste s plněním této povinnosti v prodlení, porušujete zákon (AML). Důsledkem může za určitých okolností být odnětí podnikatelského oprávnění. Pokud chcete tuto povinnost prostudovat hlouběji a zjistit kdo je zákonem považován za skutečného majitele a jak při tomto zápisu postupovat přečtěte si náš článek „Nová povinnost právnických osob ohlásit skutečného majitele“  a na něj navazující informaci  „Evidence údajů o skutečných majitelích“

Stejně jako v jiných případech, ani zde český zákonodárce nepřišel pro podnikatele s jednoduchým a jasným řešením. Rádi Vám pomůžeme skutečného majitele do Informačního systému skutečných majitelů zapsat, abyste si ušetřili bolehlav, nemuseli složitě vyplňovat formuláře a zbytečně papírovat – uděláme to za Vás prostřednictvím naší ONLINE Právní poradny. (Pro členy Hospodářské komory za zvýhodněnou cenu.)

 

GDPR V AKCI – POKUTY JSOU JIŽ REALITOU

V dubnu 2019 se českému zákonodárci podařilo dokončit zavádění obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) do právního řádu České republiky tím, že nabyl účinnosti adaptační zákon. Jeho prostřednictvím získal, krom jiného, Úřad pro ochranu osobních údajů možnost postihovat porušení povinností vyplývajících z právní úpravy na ochranu osobních údajů.

Pokud jste v oblasti ochrany osobních údajů v návaznosti na GDPR ještě nepřijali příslušná opatření, je nejvyšší čas. Co vše tato opatření zahrnují? Kontrolu vnitřních předpisů, smluv, zabezpečení údajů a v neposlední řadě i souhlasů se zpracováním osobních údajů tak, abyste si zachovali možnost s údaji nakládat i nadále. Nedílnou součástí je pak i splnění informační povinnosti vůči subjektům osobních údajů a vyškolení zaměstnanců.

V souvislosti se zaváděním těchto opatření je také vhodné se zamyslet nad tím, zda by nebylo vhodné pro vaši firmu vytvořit i tzv. compliance program.

 

Compliance program je jedinou obranou proti trestní odpovědnosti právnické osoby.

Za tímto cizím termínem se neskrývá nic tajemného. Jedná se o vhodné nastavení vnitřních pravidel, opatření a postupů, které budou odpovídat etickým principům fungování společnosti. Jejich zavedení a dodržování má zamezit negativnímu dopadu případného trestného jednání jednotlivců činných v právnické osobě. Compliance program může efektivně ochránit majetek i dobré jméno právnické osoby, která nemá jinou možnost, jak se vyhnout trestnímu stíhání za protiprávní jednání svých zaměstnanců a členů orgánů. Funkční compliance program je jedinou cestou, jak ochránit Vaše podnikání.

Více o Compliance programech se dočtete v článku JUDr. Romana Felixe Vhodný compliance program ochrání vaši společnost!

 

Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o.

www.akf.cz

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/