Ještě několik týdnů mohou malí podnikatelé ve vybraných regionech usilovat o granty

23.06.2008

Ještě několik týdnů, konkrétně do 15. července, mohou malí podnikatelé předkládat své projekty a žádosti o finanční podporu z grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech. V pořadí už druhé kolo výzvy k předkládání žádostí o grant na realizaci investičních záměrů, a to investic do hmotného investičního majetku nebo stavebních úprav, vyhlásil kraj počátkem června.

Ještě několik týdnů, konkrétně do 15. července, mohou malí podnikatelé předkládat své projekty a žádosti o finanční podporu z grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech. V pořadí už druhé kolo výzvy k předkládání žádostí o grant na realizaci investičních záměrů, a to investic do hmotného investičního majetku nebo stavebních úprav, vyhlásil kraj počátkem června.

„Grantový program je vyhlašován se záměrem pomoci a podpořit malé podnikatele s maximálně pěti zaměstnanci na vybraném území Jihočeského kraje při investicích do hmotného investičního majetku nebo stavebních úpravách. Konkrétně se jedná o pořízení strojů, výrobních zařízení a stavební úpravy podnikatelských prostor či jejich rozšíření,“ uvedla zástupkyně ředitele Úřadu Jihočeské hospodářské komory (JHK) Michaela Fouňová. Aktivity programu mají podle ní zvýšit prosperitu Jihočeského kraje. „Celkový hospodářský rozvoj regionů je velice závislý na rozvoji místních podnikatelských aktivit. Ty mají specifickou vlastnost pronikat do všech obcí a měst a přispívat tak k rozvoji okrajových území regionů a zvyšování zaměstnanosti v těchto oblastech,“ podotkla Fouňová.


Kontaktní informace

Bližší informace o vyhlášeném grantovém programu lze nalézt na internetových stránkách Jihočeského kraje: www.kraj-jihocesky.cz, odkaz „Granty, fondy EU“, rubrika „Aktuální výzvy a informace“, nebo osobně konzultovat na Krajském úřadě Jihočeského kraje:

  • Jihočeský kraj, Odbor grantů a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, Ing. Jitka Černá, tel.: 386 720 200, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz
  • Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, Ing. Jana Melicharová, tel.: 386 720 422, e-mail: melicharova@kraj-jihocesky.cz

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/