Jednání prezidenta HK ČR s představenstvem KHK Olomouckého kraje

08.03.2011

Daně a důchodová reforma, podpora exportu, energetika, vzdělávání, doprava a některé legislativně právní otázky – to byla témata, o nich prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel diskutoval se zástupci Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje při zasedání představenstva KHK Olomouckého kraje, jehož se v úterý 8. března zúčastnil.

V úvodu svého vystoupení prezident HK ČR Petr Kužel hovořil o problematice zvýšení DPH v souvislosti s důchodovou reformou a o návrhu Hospodářské komory sjednotit DPH na 17 %. „Svůj návrh na jednotnou 17% výši daně z přidané hodnoty jsme nevystřelili zbůhdarma. Od roku 1997 kontinuálně prosazujeme jednotnou sazbu DPH,“ uvedl mj. Petr Kužel.

Petr Kužel rovněž představitele KHK Olomouckého kraje informoval o soutěži Patron 2010, která letos bude mít motto „Děkujeme, my zůstáváme“. Když hovořil o podpoře exportu, mimo jiné zmínil, že od počátku roku zahájila Hospodářská komora ČR vlastní projekt na podporu exportu, v jehož rámci jsou exportérům poskytovány potřebné informace, ale také otvírány dveře na zahraniční trhy přímo v konkrétních zahraničních destinacích.

Při jednání v Olomouci se rovněž hovořilo o spolupráci krajských hospodářských komor s hejtmany a krajskými úřady. V této souvislosti prezident Petr Kužel uvedl: „Obecně lze říct, že hejtmani se stali našimi partnery.“ Zástupci podnikatelů Olomouckého kraje ocenili dobrou spolupráci, kterou zdejší KHK má s hejtmanem a Olomouckým krajem.

V závěru se na setkání hovořilo o některých vnitrokomorových záležitostech.

  

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/