Jednání Monitorovacího výboru OP PIK (MPO)

01.12.2015

Dne 11. listopadu proběhlo již 3. jednání Monitorovacího výboru OP PIK (MPO), na kterém nechyběli zástupci Hospodářské komory, aby hájili zájmy podnikatelské veřejnosti. Mimo projednání a schválení kritérií pro hodnocení a výběr projektů 3. skupiny výzev dle harmonogramu na rok 2015 výbor diskutoval parametry hodnocení, zvláště pak otázku tzv. obvyklých cen ve stavebnictví.

Řídící orgán vnímá argumenty v této otázce, nicméně případné úpravy či změny je ochoten připustit až po vyhodnocení dopadů těchto procesů na hodnocení projektů. Dále monitorovací výbor otevřel otázku možnosti financování projektů i velkých podniků, zvláště pak v oblasti ICT a energetiky. Přestože malé a střední podniky jsou klíčovými příjemci OP PIK, ukazuje se jako nezbytné otevřít otázku financování i velkých podniků, které např. v oblasti energetiky jsou jako jediné schopné účelově a efektivně provádět dlouhodobé a nákladné investice a k tomu mohou OP PIK využít.

Roušky a respirátory pro vaše zaměstnance skladem