Jednání celních odborníků ASEM poprvé v Praze

15.05.2013

Hospodářská komora České republiky spoluorganizovala dne 15. května 2013 ASEM Customs – Trade Day. Na setkání celních odborníků navazuje ve dnech 16. – 17. května 2013 interní expertní zasedání.

ASEM (Asia – Europe Meeting) v překladu znamená Asijsko-evropské setkání. Jedná se o platformu pro setkávání politiků a odborníků z Evropy a Asie, která má několik úrovní. Činnost ASEM se dělí na 3 pilíře – politický, ekonomický a kulturní. Nejvíce aktivit je bezesporu v oblasti ekonomické, do které patří i jednání v celních záležitostech. Obchod se zeměmi ASEM představuje cca 22 % celkového zahraničního obchodu EU (bez Rumunska a Bulharska) – 15 % vývozů a 28 % dovozů. To jsou jen některá čísla dosvědčující význam tohoto seskupení pro světový obchod. Na politické úrovni se setkávají předsedové vlád, ministři a jejich náměstci, na odborné úrovni jednají vedoucí představitelé státních orgánů, mj. i generální ředitelé celních správ.

Do ASEM jsou vedle členských zemí EU zapojeny také Norsko a Švýcarsko. Mezi asijské členy ASEM patří v současné době sekretariát ASEAN, Bangladéš, Brunej, Kambodža, Čína, Indie, Indonésie, Japonsko, Jižní Korea, Laos, Malajsie, Mongolsko, Myanmar, Pákistán, Filipíny, Singapur, Thajsko, Vietnam a dále také Rusko, Austrálie a Nový Zéland. ASEM má tedy nyní celkem 51 členů – 27 členských zemí EU, 16 asijských zemí, sekretariát ASEAN a Evropskou komisi.

V celní oblasti lze jednání ASEM charakterizovat jako fórum, které slouží hlavně k odstranění bariér ve vzájemném obchodu a k hledání cest jeho harmonizace. Kontinuita jednání je založena na tzv. Akčním plánu, v současnosti se jedná o plán na roky 2012 – 2014. Tento Akční plán stanoví konkrétní kroky vedoucí ke zjednodušení vzájemného obchodu za předpokladu zachování bezpečnostních opatření a standardů.

Hlavním cílem této iniciativy je dosáhnout maximální bezpečnosti mezinárodního obchodu při zachování co největší míry jeho usnadnění. Významným nástrojem usnadnění je v celní oblasti vzájemné uznávání statutu „schválených hospodářských subjektů“ (dále Authorised Economic Operator  – AEO), který byl zaveden v EU od 1. 1. 2008 a má přispět ke zjednodušení celního řízení pro podnikatelskou veřejnost.  Zde je nutno zdůraznit snahu EU o zavedení národních programů AEO v Asii, které by byly základem pro vzájemné uznávání mezi asijskými zeměmi a EU, což by významnou měrou přispělo k usnadnění vývozu našich exportérů do těchto zemí. V současnosti je podepsána jen dohoda mezi EU a Japonskem, s Čínou je dohoda v přípravě.
Na jednání vystoupil mimo jiné viceprezident HK ČR Josef Cílek, či 1. náměstek ministra financí ČR Ladislav Minčič.


 Související soubory

/konference-hr-chytre-nejvetsi-akce-roku-v-cr-pro-personalisty-hospodarska-komora/