Jaký způsob covidových testů preferují pražští podnikatelé?

Podle respondentů komorového šetření z Prahy jsou mezi zaměstnanci oblíbenější slinné testy než výtěry sliznice nosu či úst. Výsledek za respondenty z celé ČR je opačný, nicméně důvodem může být i malá dosavadní zkušenost se slinnými testy mimo Prahu (souvisí s jejich menší dostupností na trhu a vyšší cenou), a tím i nižší důvěra vůči takovému způsobu testování.

Překvapivé a potěšující je, že účastníci ankety se sídlem v hl. m. Praze při zajišťování testování svých zaměstnanců dávají přednost těm nejprůkaznějším, resp. nejspolehlivějším testům, a to bez ohledu na cenu a techniku testování. V rámci celé členské základny to uvedlo dokonce celých 50 % respondentů.

Vzhledem k časové tísni, ve které se řada firem ocitla při nutném zajišťování testů pro své zaměstnance, není překvapivé, že hlavním kritériem výběru testů byla často jejich dostupnost na trhu. A to bez ohledu na cenu a techniku testování. Většinou tak firmy nakupovaly testy prováděné výtěrem z nosu.

Vedle těch respondentů, pro které je hlavním kritériem výběru dostupnost na trhu, je ale nemálo takových, které zohledňují především výběr samotných zaměstnanců. V rámci ČR byla takových firem dokonce pětina. Na zemi původu testů osloveným firmám záleží vůbec nejméně.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/