Jakou formu pomoci chtějí pražské firmy

28.08.2020 Tiskové zprávy

Vedle centralizované pomoci ze strany vlády je pro podnikatele v současné komplikované situaci důležitá i podpora na lokální úrovni. Hospodářská komora proto mapovala, jakou formu pomoci by nejvíce uvítaly firmy se sídlem v hlavním městě.

Nejčastěji volali respondenti po dotacích a grantech (37 %, tj. 54 firem) a po snížení administrativní zátěže (36 %, tj. 52 firem). Více než čtvrtině (28 %, tj. 41) by rovněž pomohlo odložení nebo prominutí místních poplatků. V rámci volné odpovědi se nejvíce objevovalo volání po řešení parkování v rámci Prahy, které se pro pražské podnikatele ukázalo být palčivým problémem.

Hospodářská komora ČR v rámci spolupráce s hlavním městem Prahou vedla od 15. 6. do 22. 6. anketu s názvem „Jaká je krizová podpora pražských podnikatelů?“ mezi členskými firmami se sídlem v hl. m. Praze.

Celkem odpovědělo 146 respondentů. Jedná se zejména o firmy spadající do kategorií mikro, malých a středních podniků. Na otázky odpověděly i tři velké podniky s více než 250 zaměstnanci. Co se týká právní formy podnikání, mezi respondenty byla výrazná převaha právnických osob (126 právnických osob vs. 20 OSVČ).

 

/jak-na-