Jaké přínosy vidí pražští podnikatelé v testování na covid-19

Stejně jako v případě respondentů z celé ČR vidí firmy se sídlem v hl. m. Praze smysl povinného antigenního testování nejčastěji v tom, že se včas zabrání šíření nemoci v celé společnosti. Situaci tak neposuzují primárně z hlediska své vlastní firmy, tedy nejen ve vztahu k jejich zaměstnancům, ale i ve vztahu k rodinným příslušníkům zaměstnanců, ke klientům atd. To je v souladu s cílem opatření, jedná se tak o pozitivní zjištění a důležitou zpětnou vazba i pro vládu.

Nelze ale opomíjet ani negativní reakce, jejichž počet rovněž není zanedbatelný. Část podnikatelů (v rámci všech účastníků ankety to byla pětina) chápe povinné testování především jako účelový přenos povinnosti státu na zaměstnavatele. V očích těchto respondentů se stát zbavuje zodpovědnosti za provádění testů a zatěžuje jí firmy, a to organizačně i finančně. V takovém případě je ochota firem spolupracovat a tolerovat vládní opatření samozřejmě nižší.