Jaké jsou podmínky vysílání pracovníků do zemí EU?

27.06.2008

V posledních letech došlo k extrémnímu nárůstu zájmu o export služeb do zahraničí, které se stávají významným a dynamickým prvkem mezinárodního obchodu. Tempo jejich růstu dosahuje větších meziročních přírůstků než obchod se zbožím a jejich podíl na světovém obchodním obratu se stále zvyšuje. V této souvislosti jsou na české podnikatele kladeny stále vyšší požadavky nejen na znalost komunitárního práva EU, ale i na znalost práva jednotlivých členských zemí.

Pracovníci kontaktních míst jsou denně doslova zahlceni otázkami podnikatelů, které jsou z velké části zaměřeny právě na podmínky vysílání pracovníků do členských zemí EU. Z tohoto důvodu byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) zpracována přehledná tabulka, která ve stručnosti obsahuje nejdůležitější informace o podmínkách vysílání pracovníků do EU. Tuto tabulku naleznete na internetových stránkách MPO www.mpo.cz v sekci EU a Vnitřní trh.

Stejnou problematikou se zabývá portál www.businessinfo.cz v sekci Zahraniční obchod, kde jsou informace rozděleny do přehledných sekcí, kdy každý stát má samostatný odkaz. Kromě informací o členských státech EU zde naleznete také informace o státech, které jsou k EU pouze přidruženy, konkrétně se jedná o Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Rubrika si klade za cíl poskytnout praktické informace z oblasti exportu služeb a usnadnit tak podnikatelské veřejnosti orientaci v dané problematice.

O jednotlivých státech se tak dozvíte například, zda konkrétní stát uplatňuje povinnost notifikace zahraničních pracovníků, která má ve většině případů sloužit členskému státu jako prostředek k monitoringu trhu práce a zároveň k ochraně proti zneužívání pracovních sil. Tato rubrika obsahuje kontakty na úřady v dané zemi, které se danou problematikou zabývají, dále je zde možno stáhnout příslušné formuláře, dozvíte se, jaké doklady musíte mít při výkonu činnosti u sebe, zda musíte dokládat odbornou kvalifikaci, v jakém jazyce a jiné, užitečné informace.

Pracovní povolení – přechodné období

V rámci Přístupové smlouvy bylo v oblasti poskytování služeb vyjednáno ve vztahu k Rakousku a Německu přechodné období na vysílání pracovníků, v rámci něhož lze po vysílaných pracovnících požadovat pracovní povolení. Toto přechodné období se však týká pouze některých sektorů služeb. Pokud jde o Rakousko, obecně se jedná o činnosti v oblasti stavebnictví, zahradnictví, bezpečnostních služeb, čištění budov, zařízení a dopravních prostředků, péče o nemocné a sociální péče. Ve vztahu k Německu se toto přechodné období vztahuje na činnosti v oblasti stavebnictví, čištění budov, zařízení a dopravních prostředků a dekorace interiéru. Více informací o podmínkách udělení pracovních povolení do Německa a Rakouska naleznete na stránkách MPO www.mpo.cz v sekci Zahraniční obchod.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/