Jaké jsou bariéry pro zavedení home officů v pražských firmách

27.11.2020 Tiskové oddělení

V souvislosti s podzimní vlnou koronavirové pandemie zesílil tlak vlády i médií na podnikatele, aby svým zaměstnancům z bezpečnostních důvodů umožnili ve větší míře pracovat z domova. Hospodářská komora proto ve svém šetření zjišťovala, co je hlavní bariérou rozšíření tzv. home office.

Jednoznačně největší překážkou pro to, aby více zaměstnanců pracovalo z domova, je fakt, že práce ze své podstaty může být realizována jen a pouze na pracovišti. Tento důvod uvedlo 38 % zaměstnavatelů. Tato bariéra je typická pro restaurační služby, stavební práce nebo přepravu zboží.

S výraznějším odstupem na druhém místě a s 25 % respondentů skončila nutnost komunikace – s klienty, partnery, ostatními zaměstnanci nebo státními orgány. Tato překážka je tou nejzásadnější především pro maloobchodní prodej a pro osobní služby.

Celkem 16 % firem uvedla, že všichni její zaměstnanci mohou pracovat z domova. Týká se to především služeb pro podniky a části osobních služeb. Ty jsou v Praze zastoupeny nadprůměrně ve srovnání s celou ČR.

Podle 11 % respondentů je hlavní bariérou práce z domova fakt, že nezbytné vybavení pro výkon práce, resp. nástroje k práci, se nachází pouze na pracovišti. Nejčastěji tuto odpověď volily firmy působící ve zpracovatelském průmyslu.

Spíše okrajové bylo zastoupení důvodu, jakým je nízká produktivita práce z domova (uvedlo 5 % respondentů). Marginální byl např. i fakt, že výkon práce podléhá přísné regulaci. V podstatě nulovou roli v tomto případě hraje kvalifikace, zkušenosti, návyky, zdravotní stav, nízká ochota nebo další dispozice stávajících zaměstnanců, managementu nebo postoj stávajících vlastníků firem.

/jak-na-