Jaká je ekonomická situace pražských firem

Vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením bylo cílem komorové ankety zjistit současnou situaci firem ze sektorů ekonomiky, které jsou nejvíce zasaženy mimořádnými opatřeními vlády v souvislosti s onemocněním covid-19.

Pokud nedojde k uvolnění restriktivních opatření, pětinu (18 %) pražských respondentů čekají nejpozději v horizontu měsíce vážné existenční problémy spojené s ukončením podnikání. Jedná se např. o prodej firmy, příp. o insolvenci. Další třetina (33 %) respondentů se sídlem v Praze uvedla, že jejich firma je schopna se udržet na trhu nejdéle 3 měsíce.

Jednoznačně nejohroženější jsou firmy s maximálně 10 zaměstnanci, kterých je ale zároveň mezi respondenty – i v celé ČR – nejvíce. V porovnání s ostatními regiony jsou na tom podnikatelé v ohrožených oborech v Praze v současnosti hůře, a to nejen kvůli vládním nařízením, ale například i kvůli odlivu zahraničních turistů, studentů a častému nastavení home office.

Je třeba mít na paměti, že na anketu v naprosté většině odpovídaly firmy, které přežily koronavirovou krizi až dosud. Jedná se tedy o podniky, které dobře hospodařily, zvládly se přizpůsobit a udržely se téměř rok i přes to, že jejich činnost byla většinu z posledních 12 měsíců významně omezena nebo zcela zakázána.

Firmy volají po jasném plánu, kdy budou moci opět začít, byť v omezeném rozsahu, poskytovat svoje služby. Změna musí přijít velmi brzo, jinak mohou být dopady bolestivé pro celou ekonomiku.