Jak se vyvíjí investice pražských firem

16.10.2020 Tiskové oddělení

Koronavirová krize negativně dopadla na investiční aktivitu českých firem. Vedle oficiálních dat Českého statistického úřadu za první dva kvartály to potvrzují i výsledky šetření Hospodářské komory. Polovina pražských firem (50 %) uvedla, že v letošních prvních šesti měsících poklesly jejich investice. Jedná se o mírně horší výsledek, než jaký vyšel za celou členskou základnu (47 %).

Zásadní jsou ale očekávání firem pro nadcházející období, tedy do konce letošního roku. V srpnu očekávalo zlepšení investiční aktivity jen 12 % pražských podniků, podobně jako u výsledků za celou Komoru se především jedná o velké firmy a podniky působící ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu.

Mezi firmami, které očekávají další pokles investic (tj. 37 % respondentů z Prahy), je nejvíce těch malých do 50 zaměstnanců a dále také respondentů působících ve službách. Výsledná čísla mohou být výrazně ovlivněna epidemickou situací a dalšími mimořádnými opatřeními vlády.

/jak-na-